Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättsmedicin-man tittar på röntgenbild på knäled

Vetenskaplig artikel om medicinska åldersbedömningar publicerad

mer 2021-11-29

Medarbetare på Rättsmedicinalverket har publicerat en vetenskaplig artikel om medicinska åldersbedömningar i asylärenden i tidskriften Forensic Science International. I den redovisas beräkningarna bakom den modell som Rättsmedicinalverket använder

Syftet med artikeln är att sammanhängande och tydligt redovisa helheten i modellen, inklusive de bakomliggande beräkningar som gjorts. Detta underlättar en vetenskaplig granskning av Rättsmedicinalverkets modell och därigenom också en utveckling av det vetenskapliga fältet.

Rättsmedicinalverket har regeringens uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar i asylärenden på uppdrag av Migrationsverket. Medicinska åldersbedömningar genomförs då den asylsökande inte gjort sin underårighet sannolik för Migrationsverket och därför riskerar att bedömas som över 18 år.

Artikeln kan du läsa här

Läs mer om Rättsmedicinalverket metoder för medicinska åldersbedömningar