Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rosenbad
Rosenbad, Stockholm.
mer

Tillskott för RMV i budgetpropositionen

2020-09-11

Regeringen har idag presenterat en satsning på rättsväsendet som en del av den budgetproposition som kommer att läggas den 21 september. Rättsmedicinalverket är en del av satsningen och myndighetens budget förstärks med 40 miljoner.

– Rättsmedicinalverkets verksamhet är en viktig del av rättskedjan. För att kedjan som helhet ska fungera är det viktigt att vi kan leverera vår expertkunskap med högsta kvalitet utan fördröjningar. Dagens besked gör att vi får förutsättningar att fortsätta göra det med bibehållen kvalitet, säger generaldirektör Lars Werkström.

De satsningar som Rättsmedicinalverket har äskat pengar för, vilka nu regeringen aviserat att de kommer tillmötesgå, rör flera områden till exempel att utveckla IT-miljön och göra nödvändiga uppdateringar av myndighetens lokaler.

Antalet begäran från domstolar om att genomföra rättspsykiatriska undersökningar har ökat de senaste åren. Därför har läget inom den rättspsykiatriska verksamheten varit mycket ansträngt under en lång tid och ett tillskott behövs för att kunna utföra uppdraget inom de lagstadgade tidsfristerna.

– Jag ser mycket positivt på dagens besked från regeringen. Vårt egentliga behov är större än de medel vi får, men utökningen av vår budget ger oss goda möjligheter att genomföra nödvändiga satsningar, säger Lars Werkström.