Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
provrör i ställ
mer

Myndighetsgemensam rapport om förgiftningsdödsfall

2022-06-02

Rättsmedicinalverket har tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att ta fram en gemensam rapport med statistik avseende dödsfall till följd av läkemedels-och narkotikaförgiftningar.

I rapporten, som nu lämnats till regeringen, beskrivs flera samband och faktorer som är avgörande för förståelsen för dessa dödsfall. Ett sådant exempel är det statistiska sambandet mellan läkemedels- och narkotikaförgiftningar och tidigare dokumenterad psykisk ohälsa.

I ett kapitel i rapporten beskrivs även att statistiken på detta område delvis kan skilja sig åt mellan olika myndigheter. Den främsta anledningen till det sistnämnda handlar ofta om vilka dödsfall som respektive myndighet bedömer borde innefattas i statistiken.

-Det vi ser är att Socialstyrelsens dödsorsaksregister visar på något fler förgiftningsdödsfall i jämförelse med motsvarande data från Rättsmedicinalverket. Även om skillnaden är liten är det viktigt att vi undersöker detta vidare i syfte att säkerställa den officiella statistikens kvalitet. Exempelvis genom att ta fram enhetliga rutiner för hur dödsorsaksintygen bör fyllas i samt tolkas för att få bäst överenstämmelse med rättsläkarens bedömning. Ett sådant arbete har också redan initierats, säger Fredrik Kugelberg, chef för utredningsenheten på Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi i Linköping.

Ett annat område där Rättsmedicinalverket bidragit är den del av rapporten som handlar om faktiska omständigheter kring de dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning som skedde under ett givet år, 2019. Exempel på sådana omständigheter är plats för dödsfallen, eventuell närvaro av andra personer samt geografisk spridning över landet.

Rapporten i sin helhet går att läsa på Socialstyrelsens hemsida.