Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Bild på en leende Anja Petaros, rättsläkare vid den rättsmedicinska enheten i Linköping.
Anja Petaros, rättsläkare vid den rättsmedicinska enheten i Linköping, har fått det ärofyllda uppdraget som huvudansvarig för internationell certifiering av forensiska antropologer. Foto: Veronica Kindblad
mer

Anja leder internationell certifiering av forensiska antropologer

2024-02-13

Anja Petaros, är rättsläkare på Rättsmedicinalverket i Linköping, och från och med i år även huvudansvarig för internationell certifiering av forensiska antropologer.

– Jag känner både stolthet och ett stort ansvar. Jag hoppas kunna bidra till att främja efterlevnaden av höga standarder för etik, uppförande och yrkesutövning i rättsantropologiskt arbete, säger Anja Petaros, rättsläkare vid den rättsmedicinska enheten i Linköping.

Vad är en forensisk antropolog expert på?

– Forensiska antropologer, eller rättsantropologer, är experter på ben och människoskelett. Rättsantropologen tillämpar och anpassar metoder från biologisk antropologi och andra relaterade discipliner i rättsliga sammanhang, berättar Anja.

Vad bidrar en forensisk antropolog med i dödsfallsutredning som genomförs av RMV?

– Forensiska antropologer hjälper till i identifieringen av okända kroppar, bedömningen av dödstidspunkten hos kroppar som har legat döda en längre tid, samt identifieringen och tolkningen av olika typer av skelettskador. Tidigare har rättsantropologer arbetat främst med helt skeletterade kvarlevor, men idag kan de även bidra i undersökningar av kraftigt förruttnade kroppar, svårt brända kroppar/kvarlevor och obduktioner/kliniska fall med specifika skelettskador.

Anjas nya roll är att tillsammans med en grupp berömda forensiska antropologer, utforma, organisera och genomföra examination av yrkespersoner som vill få ett internationellt bevis för sin kompetens i forensisk antropologi. Certifieringen genomförs av FASE (Forensic Anthropology Society of Europe).

Varför behövs en internationell certifiering av forensiska antropologer?

– Att bedriva internationell certifiering av forensiska antropologer är ett mycket viktigt uppdrag, speciellt i Europa där det saknas ett likvärdigt och homogent sätt att uppnå den kompetensen. De som idag ansvarar för undersökningar av skelettärenden har olika bakgrund (läkare, arkeologer/osteologer, biologer och antropologer). Vissa saknar rätt utbildning inom forensisk antropologi eller i viktiga relaterade kunskapsområ Andra som har formell utbildning, saknar dock arbetspraktik, alltså arbete under handledning och kvalitetsgranskning av rapporter. Brist på rätt utbildning, kompetenser, handledning och erfarenhet inom forensisk antropologi kan minera rättssäkerhet. En internationell certifiering hjälper till att säkerställa kvalitet och att de som genomför rättsantropologiska undersökningar följer internationella standarder och riktlinjer.

Du kan läsa mer om FASE och certifiering på Fase:s egen webbplats om du klickar här: FASE Certification – FASE (forensicanthropology.eu)