Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Kvinna framför en blå roll-up med text
Katarina Howner är specialist i psykiatri och rättspsykiatri och forskar om psykopati och brist på empati.
mer

Psykopaten – så känner du igen hen

2023-01-30

Få psykiatriska tillstånd och personlighetstyper väcker så mycket nyfikenhet som psykopatens. Och kanske är det inte så konstigt för psykopater finns inte bara på film och i litteraturen. Risken är stor att du någon gång i livet träffar på en person med många och framträdande psykopatiska drag, med andra ord en psykopat.

Katarina Howner forskar på psykopati och psykopatiska drag och hon berättar ingående om vilka kännetecken som kan avslöja en psykopat och hur du kan förhålla dig till en psykopat i din absoluta närhet.

– En person med psykopati är ofta charmig, talför, ljuger och har en grandios och uppblåst självbild av sin egen förmåga. Psykopaten är manipulativ och får människor att gå dennes ärenden. En person med psykopati har brist på empati och saknar omsorg om andra. Hen saknar förmåga att känna med andra och handlar utifrån sina egna behov. Det kan finnas en impulsivitet som innebär att personen inte tänker efter innan den agerar, hen är orädd och uppträder ofta dominant i förhållande till andra. Det handlar om en person som gillar att styra, ställa och bestämma över andra, säger Katarina Howner, och fortsätter att berätta.

– En person med psykopati använder och utnyttjar människor utan att känna skuldkänslor eller ånger. Det saknas en känslomässig reaktivitet som finns hos andra. En psykopat reagerar inte på stress på vanligt sätt och blir inte nervös, vilket kan leda till att en sådan person utan tvekan kan tänka sig att bryta mot lagen.

Hur definieras psykopati?
– Psykopati tillhör gruppen personlighetssyndrom och man kan säga att det är en allvarligare form av det antisociala personlighetssyndromet. Grundkriterier för att det ska vara ett personlighetssyndrom är att personen själv, eller omgivningen lider samt att det leder till en funktionsnedsättning. Det betyder att personen i fråga har svårigheter att få vardagen att fungera i form av relationer eller sysselsättning. Har man istället ett fungerande liv med fungerande arbetsliv och fungerande relationer så kan man inte prata om en personlighetsstörning, möjligen att det kan röra sig om att personen har vissa psykopatiska drag.

 

Psykopater i vår närhet

Hur vet man om man lever med en psykopat?

– Det typiska i en relation med en sådan person är att det kan vara himlastormande och gå fort i början. Kanske flyttar man snabbt ihop och förlovar sig, allt bara rusar fram. Så plötsligt en dag drar den här personen och lämnar partnern ensam, trots allt som har sagts och gjorts för att bygga vad som verkar vara en stabil grund. Psykopaten har helt enkelt inte gått in känslomässigt i relationen på samma våglängd som partnern. Personer med psykopati sätter inte partnerns välbefinnande i första rummet utan tänker mest på sig själv. Den kanske har parallella relationer samtidigt och tar inte sina partners behov på allvar.

Kan en psykopat känna kärlek och älska sina barn?

– Det är svårt att svara på, det är klart att det finns en dimension här. Psykopaten har som sagt bristande empati men graden varierar från individ till individ. Man ska inte utgå från att en person med psykopati aldrig kan knyta an till någon överhuvudtaget. Har man till exempel en grandios bild av sig själv kan ett barn vara en förlängning av din person och på så vis innefattas i självbilden. Ofta kan de här personerna också ha många partners och många barn. Hen kan säga att hen bryr sig mycket om sina barn, men tittar man närmare så verkar det mest vara tomma ord då hen till exempel aldrig ringer barnet på födelsedagen och kanske inte betalar underhåll heller.

Kan man se på en person att de är psykopat, till exempel på ögonen?

– Nej, det kan man inte.

Hur pratar en psykopat?

– Det finns inget särskilt sätt som en person med psykopati pratar på som avslöjar att det är psykopati det handlar om. Dock är dessa personer ofta mycket talföra, det kommer många ord, men kanske inte så mycket innehåll. De kan låta pålästa men den som kan ett ämne bra reagerar på att ord och termer som psykopaten använder är felanvända.

Vad avslöjar en psykopat?

– Det är inte alltid så lätt att göra det, de kan vara duktiga på att dölja sin sanna person. Men man kan hålla utkik efter osannolika historier som helt enkelt inte går ihop. Andra varningssignaler är om personen ständigt befinner sig i tvister med andra människor, har komplicerade relationer med expartners och att det överhuvudtaget finns en historik med problem i relationer med andra. Finns dessutom tidigare domstolsdomar så kan det vara ytterligare tecken.

Vilka yrken lockar en psykopat?

– De har en uppblåst självbild och gillar att bestämma så ofta vill de ha högstatusjobb och söker sig till sådana. Ofta är det viktigt för psykopaten att vara ansedd och beundrad så det är klart att man nog hittar fler med psykopatiska drag i ledarskikt och andra högstatusyrken. Kanske ljuger man i sin CV för att kunna slå sig fram i en konkurrenssituation. De hindras inte heller av dåligt samvete för att de ljuger sig till framgång. I den kriminella världen kan de nå statusjobb då många psykopatiska drag till viss del sammanfaller med ledaregenskaper.

Är det skillnad på kvinnliga psykopater jämfört med de som är män?

– Vi vet mycket mindre om kvinnlig psykopati vilket beror på att prototypen för psykopati är en man. Kriminalitet och våldsbrott är betydligt vanligare bland män och det är svårare att identifiera det hos kvinnor. Men jag tror inte att den verkliga övervikten i antal är fullt så stor som det verkar. Kvinnlig psykopati tar sig förmodligen annorlunda uttryck och vi har lättare att sätta andra etiketter på kvinnor som uppvisar problematiska beteenden. Kvinnor har andra sätt att dominera och manipulera omgivningen. Män provar att manipulera och snacka men funkar inte det så tar de kanske till våld. Kvinnor kanske då istället fortsätter att manipulera med till exempel känslomässig utpressning som att gråta och hota att ta livet av sig. De flesta tänker inte på det beteendet som klassisk psykopati utan ser då kvinnan mer som att hon uppvisar ett borderline-beteende, trots att det kanske egentligen handlar om psykopati.

Kan man födas som en psykopat?

– Man brukar säga att personlighetssyndrom beror till ungefär 50 procent på våra gener och 50 procent påverkas av miljöfaktorer. Man föds med en viss sårbarhet och beroende på vad man har utsatts för under livet så kan man utveckla olika personlighetssyndrom.

Vad är det för skillnad på sociopati och psykopati?

– Den frågan är faktiskt ganska knepig att svara på. Jag själv använder inte begreppet sociopati överhuvudtaget. Man kan säga att det är en äldre term för liknande problem som vid psykopati. Men det beror på vem som använder termen.

Vad är skillnaden mellan en psykopat och en narcissist?

– Man kan säga att psykopati och narcissism är två olika men överlappande begrepp. Har man mycket psykopatiska drag så finns en hel del narcissism med i det. Men däremot behöver en person med narcissism inte vara psykopat eller ha andra psykopatiska drag. Bristen på skuldkänslor, lögnerna och att vara orädd är mer psykopatiskt.

Att hantera en psykopat

Hur bemöter man en psykopat?

– Misstänker man att en person har psykopati är mitt råd att hålla avstånd. Hamna inte i en beroendeställning till en sådan person, det gäller både känslomässigt och ekonomiskt. Är du på väg in i en relation med en sådan person så är mitt råd att dra dig ur. Har man en chef med många psykopatiska drag så är det givetvis svårare. Det kanske inte är några problem så länge man håller med chefen. Men har man en annan åsikt som man uttrycker och därmed utmanar personen så kan det bli jobbigt och man kan bli väldigt tilltryckt. Börjar du syna personen kan det helt enkelt leda till problem, då är det frågan om det är värt att vara kvar på arbetsplatsen.

– Annars är rådet att inte gå in i affärsuppgörelser med personer med psykopatiska drag, risken att bli bränd är ganska hög. En svårighet är givetvis att man kanske inte upptäcker affärspartnerns sanna natur i tid. Annars kan det hända mycket kring en sådan här person, de är färgstarka och alltid på språng. Men gå inte fällan och investera i de här personerna, varken pengar eller känslor.

Vilka är psykopatens svagheter?

– Det kan vara att de är ensamma, relationerna de har är ofta ytliga. Folk har tröttnat på beteendet och sättet som nog inte är bra för någon. De handlar om impulsiva människor som tar onödiga risker, de lever farligt och bryter mot lagen.

Hur många är psykopater finns det?

– Man brukar säga att det handlar om en halv till en procent. På en anstalt är det mycket högre, 15-20 procent, kanske ännu högre.

Har psykopater vänner?

– De har många bekanta men få nära vänner.

Vilka personer dras till psykopater?

– Ingen speciell personlighet men man kan vara olika sårbar i olika skeenden i livet. Är du i en livskris är du kanske mer sårbar och mottaglig. En charmig, vältalig och uppvaktande person är det då lättare att trilla dit på. Ingen är helt immun.

Är psykopater lyckliga?

– Svår fråga. I stunden kanske, de tar vad de vill ha och det kan kännas bra. Men saknar man förmågan till djupa känslor är ju frågan hur lycklig man kan känna sig. Psykopaten är obekymrad och sover bra om nätterna men om det är äkta lycka det kan jag inte svara på?

Läs mer om psykopati här

Lista på viktigaste psykopatiska dragen

  1. Charmighet och vältalighet
  2. Grandios självbild
  3. Manipulativ och bedräglig
  4. Brist på empati
  5. Saknar skuldkänslor och ånger