Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Mentorprogrammet för forskarhandledare ger deltagarna en egen mentor, en person med lång erfarenhet inom forskning. På halvtidsseminariet träffade alla deltagarna i programmet varandra för att diskutera och utbyta erfarenheter.
Mentorprogrammet för forskarhandledare ger deltagarna en egen mentor, en person med lång erfarenhet inom forskning. På halvtidsseminariet träffade alla deltagarna i programmet varandra för att diskutera och utbyta erfarenheter.
mer

Halvvägs för mentorprogram för forskarhandledare

2022-05-10

Nyligen nådde Rättsmedicinalverkets program för forskarhandledare sitt halvtidsseminarium. Programmet erbjuder stöttning och en chans att bli en så bra handledare som är möjligt.

Rättsmedicinalverket är en myndighet med forskningsuppdrag. Mentorprogrammet för forskarhandledare syftar till att stärka forskarhandledare i sitt handledarskap. Programmet ger forskarhandledarna en egen mentor, en person med lång erfarenhet inom forskning. Tanken är att ge deltagarna någon att samtala med och rådgöra om handledning och sin egen utveckling som handledare.

Programmet startade den 10 november förra året och i början av maj var det halvtidsseminarium då forskarhandledarna träffades i Stockholm under en dag. Deltagarna fick möjlighet att dela erfarenheter kring olika handledningsproblem och hjälpa varandra med lösningar. Dessutom fick de träning i coachning och ett frågebaserat förhållningssätt.

Institutet för personal- & företagsutveckling (IPF) vid Uppsala universitet, har designat programmet i samråd med RMV. IPF har som ett av målen med mentorprogrammet att sätta ord på den tysta kunskapen i en forskningsorganisation som RMV. Alltså sådant som forskare vanligen bär inom sig, kunskaper och erfarenheter som fler skulle kunna ha nytta av. Det handlar om att formulera riktlinjer och principer som kan stötta både handledare och doktorander.