Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Alla prover skickas till den rättskemiska laboratorieenheten i Linköping

Snabbare lagföring ställer högre krav på Rättsmedicinalverket

mer 2020-12-10

Försöksverksamheten att snabbare kunna utreda och lagföra brott fortsätter under 2021 och utökas till hela landet. För Rättsmedicinalverket innebär det att en betydlig större mängd ärenden behöver hanteras med förtur i den rättskemiska verksamheten.

Fredrik Kugelberg. Foto; John Henzlert

Brott som kan omfattas av en snabbare lagföring är exempelvis ringa narkotikabrott och rattfylleri och det är Rättsmedicinalverket som analyserar alla blod- och urinprover från polisen. Ett permanentande av snabbförfarandet skulle därför betyda att merparten av de ärenden som polisen skickar till Rättsmedicinalverket ska hanteras skyndsamt. Det innebär flera stora utmaningar för myndigheten.

– För att kunna korta vår handläggningstid har vi gjort en översyn av arbetsrutiner och flöden på laboratoriet samt effektiviserat våra analysmetoder. En särskild utmaning är att genomföra detta samtidigt som ärendeinflödet ökat kontinuerligt de senaste åren. Hittills har vi lyckats mycket väl och ligger på en genomsnittlig handläggningstid på sex dagar, säger enhetschef Fredrik Kugelberg som varit Rättsmedicinalverkets representant i den myndighetsgemensamma projektgruppen sedan starten för drygt tre år sedan.

Fler ärenden måste hanteras med förtur

Försöksverksamheten har hittills pågått i Stockholmsområdet. Starten skedde i polisområde Nord i januari 2018 och sedan januari 2020 omfattas hela polisregion Stockholm. En utvidgning till ett antal polisområden i landets övriga sex polisregioner är planerad att ske under 2021.

– För den rättskemiska verksamheten på Rättsmedicinalverket kommer det innebära att en betydligt större mängd ärenden behöver hanteras med förtur, säger Fredrik Kugelberg.

Utöver det dagliga arbetet som utförs av medarbetarna på laboratoriet är ett antal personer på myndigheten engagerade inom försöksverksamheten.

– Vi sitter med i den myndighetsgemensamma införandegruppen och är representerade i fyra olika arbetsgrupper med fokus på genomförande, IT, uppföljning och kommunikation, säger Fredrik Kugelberg.

– Under hösten har vi också varit involverad i utbildningen inom de polisregioner där försöksverksamheten ska utvidgas från och med januari 2021. Detta är en positiv samverkanseffekt, då vi tidigare har önskat att få vara mer delaktiga i polisens utbildningsaktiviteter, avslutar Fredrik Kugelberg.

Fakta snabbare lagföring

För att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott har regeringen beslutat om en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål. Den ska genomföras med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet. Genom förändrade arbetsmetoder, nya verktyg och ökad samverkan skapas en mer sammanhållen process genom rättskedjan. Försöksverksamheten genomförs av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket tillsammans med ett antal tingsrätter.

Statistik över inkomna snabbare lagföringsärenden till Rättsmedicinalverket

År ÄrendenMedelhandläggningstid (dagar) Medianhandläggningstid (dagar)Antal ringa narkotikabrott (st) Antal rattfylleri*** (st)
2018*2518616289
2019127176886385
2020**39446529371007
* Försöksverksamheten startade 29 januari 2018
** Ärenden till och med 30 november 2020
*** Inkluderar både alkohol och droger

Läs mer

Försöksverksamhet med snabbare lagföring av brott byggs ut över landet (pressmeddelande från Justitiedepartementet)

Utvärdering av satsningen på Brås webbplats