Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

RMV återupptar rättspsykiatriska undersökningar av icke häktade

mer 2021-05-24

Rättsmedicinalverket kommer inte längre att söka anstånd för rättspsykiatriska undersökningar med anledning av pandemin. Sedan i november 2020 har RMV sökt anstånd för dessa undersökningar när det gäller personer som inte är häktade. Folkhälsomyndigheten och regeringen har aviserat lättnader i vissa restriktioner och RMV ser åter möjlighet att genomföra undersökningarna.

Beslutet gäller både paragraf 7-ärenden och rättspsykiatriska undersökningar. Båda utförs på Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska enheter i Stockholm och i Göteborg. I Umeå utförs även §7-undersökningar på entreprenad av Region Västerbotten. Med start den 1 juni kommer RMV åter att kalla personer till undersökningarna, givet att de aviserade lättnaderna genomförs.

Vi har varit måna om att vara följsamma mot de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har givit för att hjälpa till att hålla smittspridningen i samhället nere. När Folkhälsomyndigheten och regeringen nu har aviserat vissa lättnader i restriktionerna ser vi också att vi har möjlighet att återuppta våra undersökningar av personer som inte är häktade, säger Jesper Svedberg, avdelningschef för rättspsykiatri på Rättsmedicinalverket.

I dagsläget finns anstånd för drygt 110 ärenden. Anstånd har sökts även av andra skäl än relaterade till covid-19. Det är respektive domstol som avgör om en rättspsykiatrisk undersökning eller en §7-undersökning ska genomföras.

 

Vi har en anhopning av ärenden och kommer att arbeta skyndsamt för att utföra uppdragen. Det blir en utmaning under sommarperioden men vi arbetar hårt för att lösa uppdragen inom de tidsfrister som finns, säger Jesper Svedberg.