Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rättsmedicinalverkets årsredovisning 2021
Rättsmedicinalverkets årsredovisning 2021
mer

Läs Rättsmedicinalverkets årsredovisning 2021

2022-02-21

Fredag den 18 februari lämnade Rättsmedicinalverket över vår årsredovisning för 2021 till regeringen. Här kan du läsa den i sin helhet.

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Vi är den medicinska länken i rättskedjan och ger svar på många av rättsväsendets svåra frågor. Under 2021 har myndigheten fortsatt att tillhandahålla bedömningar och analyser av god kvalitet och med korta handläggningstider.

Minskat antal expedierade rättsintyg

Utredningar avseende våld i nära relation är svåra att utreda och stödbevis,
såsom rättsintyg, kan vara avgörande. Antalet uppdrag och följaktligen även expedierade rättsintyg minskade dock under 2021. För att stävja den nedåtgående trenden har informationsinsatser genomförts i syfte att öka kunskapen inom andra delar av rättsväsendet om behovet av rättsmedicinsk expertis i brottsutredningar. Rättsmedicinalverket vill se en ökning av uppdrag från polis och åklagare att skriva rättsintyg.

Rättsmedicinalverket är en utpräglad expertmyndighet där en aktiv forskningsverksamhet är nödvändig för att säkerställa och utveckla det vetenskapliga underlaget för våra analyser och bedömningar. Forskningen ger också kunskap som kommer till nytta för samhället i stort. Ett flertal steg har tagits för att stärka forskningsorganisationen, bland annat har ansvar och roller tydliggjorts.
Under 2021 har Rättsmedicinalverket deltagit i flera regeringsuppdrag tillsammans med andra myndigheter. Till exempel medverkade vi i försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål samt i framtagandet av underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.