Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm. Foto: JKF Photo

Nytt lagstöd underlättar rättspsykiatriska undersökningar

mer 2023-06-30

Riksdagen har beslutat om ett antal lagändringar som berör RMV:s rättspsykiatriska verksamhet och som börjar gälla den 1 juli i år. Det handlar bland annat om förändringar i lagen om rättspsykiatrisk undersökning samt i offentlighets- och sekretesslagen.

Lagändringarna innebär bland annat större möjligheter att hämta in uppgifter från hälso- och sjukvård och socialtjänst som bedrivs i privat regi samt från vissa myndigheter. De innebär även rätt att av utredningsskäl ta bland annat urin- och blodprov på en person som undersöks.

– Det här är något vi har efterfrågat i många år. Det nya lagstödet för att beställa handlingar med personuppgifter från privata vårdgivare och vissa myndigheter snabbar på processen och gör vårt uppdrag avsevärt enklare. Tidigare har det hänt att vi inte har fått det material eller den information vi behöver, säger Patrik Backgård, chef för Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenhet i Stockholm.

Förutom privat hälso- och sjukvård omnämns flera statliga myndigheter särskilt i den nya lagtexten. Det handlar om Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Migrationsverket samt Totalförsvarets plikt- och prövningsverk. Det handlar i samtliga fall om myndigheter med olika sekretess- och tystnadspliktsbestämmelser, men där dessa nu inte får stå i vägen när rättspsykiatrin på Rättsmedicinalverket efterfrågar handlingar.

– Tidigare kan det ha handlat om att vi till exempel inte har fått uppgifter om medicinering, psykisk hälsa, ställda diagnoser eller information om tidigare gjorda psykiatriska utredningar. Detta har givetvis riskerat att begränsa det underlag vi har haft för att göra våra bedömningar. Nu måste vår begäran hörsammas vilket skapar bättre förutsättningar för såväl de kortare paragraf 7-undersökningarna som för de mer omfattande rättspsykiatriska undersökningarna, avslutar Patrik Backgård.