Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-omslagsbild-årsredovisning 2019
mer

Årsredovisning 2019

2020-02-24

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Vi är den medicinska länken i rättskedjan och ger svar på många av rättsväsendets svåra frågor. Under 2019 har myndigheten fortsatt att tillhandahålla bedömningar och analyser av god kvalitet med korta handläggningstider.

På vissa områden har inflödet av ärenden ökat kraftigt, och det har gjort det nödvändigt att anpassa organisationen. Detta gäller allra tydligast på området rättspsykiatriska undersökningar, som är en mycket resurskrävande verksamhet.

2019 har 3 279 rättsgenetiska ärenden utretts, vilket är en minskning jämfört med 2018. Minskningen beror främst på ett minskat ärendeinflöde från Migrationsverket. Ärendeinflödet från privatpersoner, Polismyndigheten, domstolar och Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsmedicin ökar.

Inom rättskemi fortsätter antal expedierade ärenden till Polismyndigheten att öka, både ringa narkotikabrottsärenden och våldsbrottsärenden har ökat medan antalet rattfylleriärenden i princip är oförändrat.

Antalet rättsmedicinska undersökningar ligger i snitt på 5 500 per år. 2019 låg siffran på 5 600.