Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-bild på logotyp i frostat glas på dörr
Rättsmedicinalverket är den medicinska länken i rättskedjan.
mer

Förslag om förstärkt integritet och effektivitet vid Rättsmedicinalverket

2020-01-30

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss om förstärkt skydd för den personliga integriteten och ökad effektivitet i Rättsmedicinalverkets verksamhet.

Lagrådsremissen består av förslag på två nya lagar som gäller behandlingen av personuppgifter i Rättsmedicinalverkets verksamhet.

I dagsläget saknar Rättsmedicinalverket en dataskyddsreglering som är särskilt utformad efter myndighetens verksamhet.

Regeringens förslag innebär också att det införs en reglering av Rättsmedicinalverkets så kallade elimineringsdatabas. Det är ett redskap för kunna upptäcka kontamineringar av prover och därigenom stärka kvaliteten i myndighetens arbete med dna-analyser.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats
Läs lagrådsremissen på regeringens webbplats