Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Upparbetning av prover vid rättskemiska enheten i Linköping.

Uppdrag att sammanställa statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar

mer 2021-06-09

Rättsmedicinalverket har tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen fått i uppdrag att sammanställa, analysera och presentera statistik avseende dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

I Sverige dör varje år många människor till följd av läkemedels- och drogförgiftning. Dödsfall som ofta drabbar utsatta personer och även innebär lidande för anhöriga och närstående.

Rättsmedicinalverket gör analyser av de runt 900 personer i Sverige som avlider årligen till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar och ska nu tillsammans med de andra berörda myndigheterna ta fram en gemensam rapport med grundläggande fakta inom området.

– Det här är något vi jobbar kontinuerligt med och det är bra att det nu har kommit ett myndighetsgemensamt uppdrag. Vi har mycket erfarenhet och kunskap inom området och är glada att kunna bidra i det här viktiga arbetet, säger Fredrik Kugelberg, enhetschef på utredningsenheten i Linköping, som ska samordna Rättsmedicinalverkets medverkan i uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 1 juni 2022.

Läs mer om uppdraget på regeringen.se