Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Vetenskapligt råd ska hjälpa Rättsmedicinalverket med forskning

mer 2021-12-06

Som den medicinska länken i rättskedjan är det viktigt för Rättsmedicinalverket att kunna forska fram ny kunskap och driva utvecklingen framåt inom våra egna expertområden. Sedan 1 juli 2020 har myndigheten ett uttryckligt forskningsuppdrag i instruktionen och nu ska ett nyinstiftat vetenskapligt råd kvalitetssäkra och utvärdera resultaten av forskningen men även jobba prospektivt.

rmv-robert kronstrand porträtt
Robert Kronstrand, forskningsstrateg Rättsmedicinalverket. Foto; John Henzlert

Medlemmarna i det oberoende vetenskapliga rådet består av experter inom myndighetens olika ämnesområden. Rådsmedlemmarna arbetar inte på Rättsmedicinalverket utan ska bidra med den utomståendes perspektiv på myndighetens forskning.

Man kan utvärdera forskning från två håll, vid start eller efter avslutat projekt berättar Rättsmedicinalverkets forskningsstrateg Robert Kronstrand.  Det vanliga är att utvärdera den forskning som redan har redovisats. Man frågar sig i efterhand om det var relevant, höll kvalitet och om det hamnade i bra tidskrifter. Men ett annat sätt att arbeta är mer prospektivt. Det vill säga att göra värdering av design och genomförbarhet redan innan man har bestämt sig för hur forskningen ska bedrivas.

– Det sistnämnda blir en viktig uppgift för rådet att hjälpa till med. Jag tror att rådet kommer att ge ett lyft för vår forskning och våra forskare som kan bli säkrare i sin forskningsgärning. Forskarna får en möjlighet att ventilera hypoteser och forskningsmetodik med andra än de som arbetar här på Rättsmedicinalverket, säger Robert Kronstrand.

Följande personer förordnas att från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2024 vara ledamöter i Rättsmedicinalverkets vetenskapliga råd.

  • Justitierådet Agneta Bäcklund (ordförande)
  • Docenten Jukka Palo
  • Professorn Jytte Banner
  • Professorn Kristian Linnet
  • Professorn Mikael Landén
  • Forskningsstrategen Robert Kronstrand

Forskardag samlade myndighetens forskningsaktiva

En gång om året träffas alla i myndigheteten som är involverade i forskning. I år låg fokus på avdelningarnas forskningsstrategier och hur Rättsmedicinalverket samarbetar med universitet och lärosäten. Mycket av forskningen sker i samarbete med universitet, bland annat med Linköpings universitet, Karolinska institutet och CELAM i Göteborg.

– Flera medarbetare på Rättsmedicinalverket är verksamma i båda miljöerna och en diskussion kring vad som ska beforskas och vilka medel som ska användas är ständigt aktuellt, säger Robert Kronstrand.