Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Foto: JKF Photo

Regeringsuppdrag om strypvåld uppmärksammas

mer 2024-06-17

I mars i år beslutade regeringen att ge Rättsmedicinalverket i uppdrag att öka kunskapen kring strypvåld. Nu rapporterar flera medier om arbetet.

kvinna i blåkläder i sal
Brita Zilg, rättsläkare på rättsmedicinska enheten i Stockholm

Enligt en rapport från Jämställdhetsmyndigheten är strypvåld det näst vanligaste tillvägagångssättet vid dödligt partnervåld. Trots detta är kunskapsnivån om strypvåld låg.

Ett förbättrat kunskapsläge om strypvåld förväntas enligt regeringsuppdraget bidra till höjd kvalitet i förundersökningar och i förlängningen bidra till rättsväsendets arbete med att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Nu har arbetet med uppdraget fått medial uppmärksamhet i flera omgångar.

Längre artikel i Dagens Nyheter

I en längre artikel i Dagens Nyheter (13 maj 2024) intervjuas Brita Zilg, rättsläkare och forskare på RMV samt chef för Centrum för metodutveckling vid RMV, om det nya uppdraget. I intervjun berättar Brita Zilg mer om vilka utmaningar som kan finnas när det gäller att säkerställa att det just är strypvåld som det handlar om. Detta gäller inte minst om utgången inte är dödlig och där offret överlever. Skadorna kan dock vara svåra att upptäcka, förklarar Brita Zilg och konstaterar att ”skadorna inte är lika påtagliga som vid våld med kniv, basebollträ eller pistol”.

Artikelserie i Aftonbladet

Även Aftonbladet uppmärksammar RMV:s regeringsuppdrag. Detta i en artikelserie man döpt till ”Det farliga strypsexet” – ett område med ett stort mörkertal. Också i denna artikel medverkar Brita Zilg, nu tillsammans med polisen Erika Gyllenswärd.

Brita Zilg berättar i artikeln att mörkertalet över de som utsätts för strypvåld kan vara högt just för att skadorna tenderar att vara så diffusa och där hon får medhåll av Erika Gyllenswärd. I uppdraget som Rättsmedicinalverket fått från regeringen kommer därför både fall med levande våldsutsatta kvinnor och kvinnor som mördats att studeras efter tecken på strypvåld.

Brita Zilg utvecklar det sistnämnda under intervjun med tidningen:

– En akutläkare behandlar de skador som syns och det är de skadorna som sedan dokumenteras. Men för att upptäcka strypvåld måste man dokumentera ibland väldigt diskreta skador och leta efter speciella tecken, till exempel punktblödningar i ansiktet och ögonen.

Uppdraget ska redovisas i mars 2025

Som ett led i genomförandet av uppdraget kommer man att gå igenom Rättsmedicinalverkets databas och titta på samtliga fall där strypvåld har förekommit. Dessutom kommer det att göras en kunskapsöversikt inom området. Det sista steget är att sprida kunskapen bland övriga aktörer inom rättsväsendet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i mars 2025.

Läs artikeln i Dagens Nyheter

Läs artikelserien i Aftonbladet

Läs rapporten ”Dödligt partnervåld mot unga” på Jämställdhetsmyndighetens webbplats

Läs mer om uppdraget att öka kunskapen om strypvåld