Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-bild på logotyp i frostat glas på dörr
Rättsmedicinalverket är den medicinska länken i rättskedjan.
mer

Rättsmedicinalverket får i uppdrag att öka kunskapen om strypvåld

2024-03-19

Rättsmedicinalverket har fått i uppdrag av regeringen att förstärka kunskapen om strypvåld. Ett förbättrat kunskapsläge om strypvåld förväntas bidra till höjd kvalitet i förundersökningar och i förlängningen bidra till rättsväsendets arbete med att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Rättsmedicinalverket har fått i uppdrag att kartlägga och sammanställa befintlig kunskap om strypvåld, inklusive när detta förekommer i ett sexuellt sammanhang. I uppdraget ingår också att vi ska förbättra myndighetens interna kunskapsuppbyggnad kring strypvåld och sprida denna kunskap till rättsväsendets myndigheter.

En rapport från Karolinska institutet och Mittuniversitetet, som tagits fram på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten, visar att strypning är det näst vanligaste tillvägagångssättet vid dödligt partnervåld. Dessutom framkommer det i rapporten att det är dubbelt så hög risk för unga kvinnor att dödas genom strypning i jämförelse med kvinnor som är äldre än 25 år. Trots att strypvåld är en så pass vanligt förekommande våldsform brister kunskaperna om detta inom vården och rättsväsendet.

– Det är bra att vi har fått det här viktiga uppdraget. Vi har mycket statistik och data inom området och har som den medicinska länken i rättskedjan bra förutsättningar för att sprida kunskapen vidare inom rättsväsendet, säger generaldirektör Lars Werkström.

– Vi kommer inom ramen för detta regeringsuppdrag dels göra en kunskapsöversikt om strypvåld och dels kartlägga skadepanoramat i de strypningsfall vi haft. Det hade även varit önskvärt att göra någon form av prospektiv studie, men det är tveksamt om det hinns med under innevarande år, säger avdelningschef Elias Palm.

Rättsmedicinalverket ska redovisa uppdraget senast den 3 mars 2025

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats