Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rättsmedicinalverkets årsredovisning 2020
Rättsmedicinalverkets årsredovisning 2020

Läs Rättsmedicinalverkets årsredovisning för 2020

mer 2021-02-23

Större delen av år 2020 har samhället präglats av pandemin. Ärendeinflödet till Rättsmedicinalverket har trots det bara påverkats i mindre omfattning och myndigheten har fortsatt kunna utföra sina uppdrag med hög kvalitet åt övriga rättsväsendet.

Under 2020 utfördes 5 507 rättsmedicinska obduktioner och därutöver utfördes även 67 likbesiktningar. Antal undersökta dödsfall där dödssättet har bedömts som avsiktligt vållat av annan (mord och dråp) och som har expedierats under 2020 har ökat med cirka 47 procent, jämfört med de utlåtanden som expedierats under 2019.
Under 2020 har det totala ärendeinflödet inom den rättsgenetiska verksamheten minskat, vilket bedöms vara en effekt av pandemin då stängda gränser, ambassader och provtagningsställen har begränsat möjligheterna att lämna prover till Rättsmedicinalverket.

Fler analyser beställda av polisen

Antal rättskemiska ärenden från Polismyndigheten har fortsatt att öka, vilket har varit en trend de senaste åren. Ringa narkotikabrott, eget bruk har ökat liksom rattfylleriärenden och våldsbrottsärenden. Samtidigt har antalet ärenden från Kriminalvården, sjukvården, socialtjänsten och behandlingshem minskat till följd av färre provtagningar under pandemin.
Efter ett par år av relativt stor ärendeökning vad gäller rättspsykiatriska undersökningar (en ökning med 25 procent mellan 2017 och 2019) har inflödet under 2020 minskat något. Antalet § 7-undersökningar, som ofta föregår en rättspsykiatrisk undersökning, har också minskat jämfört med 2019.