Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Skärmklipp från kvinnofridskonferensens egen webbsida, konferensen pågår 29-30 augusti 2023. Platsen är Clarion Sign hotel i Stockholm.
På kvinnofridskonferensen 2023 fokuserar Rättsmedicinalverket på vikten av rättsintyg i våldsbrottsutredningar.

Rättsmedicinalverket med fokus rättsintyg på kvinnofridskonferensen

mer 2023-08-25

Polisen har under de senaste tio åren beställt allt färre kroppsundersökningar. Eftersom en kroppsundersökning ofta ger bäst förutsättningar för ett rättsintyg av hög kvalitet så är minskning oroväckande. En kroppsundersökning är särskilt angelägen att genomföra vid ärenden med våld i nära relation, då annan stödbevisning ofta saknas och skadorna sällan dokumenteras tillräckligt bra i patientjournalen. Därför har RMV fått i uppdrag av regeringen att öka antalet rättsintyg. Jessica Wohlfarth-Roy

Jessica Wohlfarth-Roy

Jessica Wohlfarth-Roy, projektledare vid rättsmedicin i Göteborg på Rättsmedicinalverket.

som arbetar på rättsmedicin i Göteborg,​​ är projektledare för regeringsuppdraget. Hon deltar givetvis på kvinnofridskonferensen 29 – 30 augusti på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

– Där ska jag informera om vårt arbete med rättsintyg och knyta kontakter med alla som är intresserade. Oavsett om det handlar om polis, åklagare, socialtjänst eller andra representanter. Ökar vi intresset för den här frågan så blir det lättare att driva den i mål, säger Jessica.

Kvinnofridskonferensen arrangeras av Nationellt centrum för kvinnofrid som tillhör Uppsala universitet. Ett stort antal myndigheter och organisationer deltar under de två dagar som konferensen pågår. Rättsintyg är som nämnts i fokus från RMV:s sida. Inte minst i tisdagens seminarium; Effektivare brottsbekämpning, där Elias Palm, avdelningschef för rättsmedicin, deltar.

Elias Palm, avdelningschef för avdelningen för rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket.

Elias Palm, avdelningschef för avdelningen för rättsmedicin på Rättsmedicinalverket.

– Jag kommer att föreläsa tillsammans med polis och åklagare om hur en förundersökning avseende våld i nära relation går till. Jag ska berätta om rättsintygets plats i en sådan förundersökning och förklara varför en patientjournal sällan kan ersätta en kroppsundersökning. RMV spelar en viktig roll när polisen utreder våld i nära relation och har därför en självklar plats på en konferens av det här slaget, säger Elias.

​Jessica Wohlfarth-Roy kommer även att stå i RMV:s egen monter.

 

 

Hur skulle bättre, säkrare och effektivare skadedokumentation kunna se ut i ärenden me​​d våld i nära relation?

– Det är det vi undersöker. Vi ska med öppet sinne hitta och utveckla metoderna för skadedokumentation inför skrivandet av rättsintyg. Vad projektet i slutänden resulterar i kan jag i nuläget inte svara mer precist på. Klart är att de senaste tio-tolv åren har rättsintyg baserat på kroppsundersökningar i stort sett halverats. Överhuvudtaget har stödbevisning inte samlats in i tillräcklig utsträckning när det gäller brott i nära relation. Det visar en undersökning av Socialstyrelsen från 2022, säger Jessica.