Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Provrör i ställ utan innehåll.
Foto: JKF Photo

Dödliga överdoserna bland narkomaner ökar i Sverige

mer 2020-07-06

Dödstalen på grund av drogöverdos har under 2017 ökat i Sverige jämfört med tidigare år. Det visar en nordisk studie som också konstaterar att heroin är det vanligast preparatet bland dödsfallen i Sverige.

Rättsmedicinalverket medverkar i en nordisk forskargrupp som under 30 år har analyserat dödsfall orsakat av överdoser bland narkomaner i Norden. I Sverige och övriga länder är dödsfall till följd av överdos dubbelt så vanligt som i övriga EU men långt ifrån USA:s siffror.

Den senast undersökningen analyserar dödsfall 2017 och kan konstatera att i Sverige har 6.46 per 100 000 invånare avlidit på grund av överdoser bland narkomaner. Det är näst högst i Norden. Bara Island har högre siffror. Det är också en ökning från 2012 när den förra undersökningen gjordes då 4.17 per 100 000 avled på grund av överdos.

– Det är vanligt att det är en kombination av olika droger i dödsfallen men det enskilt vanligaste preparatet vi ser i dödsfallen är heroin, säger Anna Jönsson, toxikolog på avdelningen för rättsgenetik och rättskemi i Linköping som varit med i forskargruppen.

Studien har genomförts sex gånger sedan 1991 och i Sverige har en ökade trend observerats över åren.

– Siffrorna för 2017 var påverkade av många dödsfall av fentanyl och fentanylanaloger. Det har minskat jämfört med tidigare studier, men heroin är fortfarande den vanligaste drogen vi ser i förgiftningsfall. Men även andra opioder som oxikodon och metadon förekommer i hög utsträckning, säger Anna Jönsson.