Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Talande webb på rmv.se

2019-11-08

Cirka 25 procent av den svenska befolkningen har läs- och skrivsvårigheter. Det kan handla om personer med dyslexi, men även personer med annat modersmål än svenska, synsvaga och äldre.

Talande Webb är ett hjälpmedel för personer med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter . I Sverige kan personer med olika funktionsnedsättningar få skattefinansierade hjälpmedel beviljade av det offentliga, men många personer med läs- och skrivsvårigheter upplever att det kan vara svårt att få den hjälp man behöver.

Hur funkar det?
Talande Webb aktiveras genom att man klickar på en länk på startsidans övre del. Då öppnas en spelare som fungerar så att man kan peka på en text och få den uppläst samtidigt som texten markeras visuellt med textremsa eller fokus/nedtoning. Det finns även andra funktioner, som t ex översättning och textförstoring. Talande Webb läser webbsidor och pdf-filer. Jämfört med andra liknande hjälpmedel med lyssnafunktion är fördelen med Talande Webb att man kan surfa precis som vanligt, webbplatsens adress ändras inte och utseende och struktur förblir oförändrade.

Hjälpmedlet fungerar på alla enheter (dator, smartphone, surfplatta) och med alla webbläsare.

Varför?
Det finns ett antal lagar och regler kring tillgänglighet. Men det finns även andra skäl att arbeta med tillgänglighet. Kvalitet är ett exempel. Demokrati är ett annat. Att nå ut till så många som möjligt och ge alla en chans att delta i samhället är en självklarhet.
Talande webb är även ett led i anpassningen till EU:s tillgänglighetsdirektiv för offentliga myndigheters webbplatser.

Lagkrav
Den 2 december 2016 publicerades EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. I Sverige genomförs direktivet genom att lagen om tillgänglighet till offentlig service började gälla den 1 januari 2019. Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018) berörs från och med den 23 september 2020.

Bild: funka.nu