Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rosenbad
Rosenbad, Stockholm.

10 miljoner extra till Rättsmedicinalverket i vårändringsbudgeten

mer 2021-04-07

Regeringen har idag meddelat att RMV föreslås få ett tillskott på 10 miljoner kronor i den vårändringsbudget som kommer att presenteras senare i april. Pengarna innebär ett tillfälligt tillskott för 2021 och inte en permanent ökning av anslaget.

– Vi har ett stort behov av ytterligare medel och givet detta är alla tillskott välkomna. Vi har dock ett långsiktigt behov av förstärkningar av vårt anslag och min förhoppning är att regeringen kommer att skjuta till de nödvändiga resurserna i höstens budgetproposition, säger generaldirektör Lars Werkström.

I budgetunderlaget som RMV lämnade till regeringen i februari i år begärdes en anslagshöjning om 36 miljoner från och med 2022.

– Vi är en viktig aktör för att rättsväsendet som helhet ska fungera väl. De övriga aktörerna i rättsväsendet är beroende av vår expertkunskap och vi vill kunna fortsätta leverera snabba svar med hög kvalitet. För att säkerställa detta behöver vi bland annat göra it-investeringar, vilket utgör den största delen av de ytterligare medel vi begärt, säger Lars Werkström.

Läs pressmeddelande på regeringen.se