Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Foto: JKF Photo

Ny teknik förbättrar rättsmedicinska obduktioner

mer 2020-08-24

På rättsmedicinska enheten i Stockholm kommer under vintern en CT-scanner tas i bruk. Det kommer att ge avdelningen för rättsmedicin bättre möjligheter att utesluta brott och förbereda inför obduktion. Radioprogrammet ”I lagens namn” har gjort ett program där tre av våra medarbetare medverkar och berättar om hur tekniken kan användas.

Under vintern kommer en datortomografikamera (CT-scanner) att installeras på rättsmedicin i Stockholm. Rasmus Möllby har varit med och upphandlat kameran och berättar att det kommer att fungera som ett komplement till traditionella obduktioner.

– Vi kommer att använda den för att scanna innan obduktion för att kunna anpassa obduktionen och förbereda oss på bästa vis, säger Rasmus Möllby.

– Tekniken gör det bland annat enklare att se skador på ben. Med den här metoden kan vi visualisera alla ben och även se de flesta blödningar innan obduktion, säger Rasmus Möllby.

I Linköping har metoden använts länge med hjälp av externa leverantörer. Johan Berge är enhetschef på rättsmedicinska enheten i Linköping och menar att tekniken ger en stor fördel för att bedöma mjukdelsskador, främst skottskador.

– Scanningen underlättar att hitta kulor vid skottskador och ger en möjlighet att få fram vinklar och kulbanor, säger Johan Berge.

– Du får dock inte hela svaret i en CT utan behöver komplettera med obduktion, säger Johan Berge.

Möjlighet att skapa 3d-rekonstruktioner

Tekniken gör det också möjligt att effektivisera arbetet och skapa 3d-rekonstruktioner att ha med i sitt utlåtande, vilket kan göra det lättare för lekmän att bedöma våra utlåtanden.

– I samband med installationen kommer vi att utbilda alla rättsläkare på enheten. Vi kommer kunna lagra all data och kunna komma tillbaka till fallen efteråt, säger Rasmus Möllby.

Malgorzata Pietrzak arbetar på den rättsmedicinska enheten i Göteborg och förbereder forskning om hur man kan kombinera olika visualiseringsmetoder/ 3D-modeller. Fota skador och lägga ihop fotogrammetriska modeller från obduktioner tillsammans med skiktröntgen.

– Genom att sätta ihop fler bilder kan man göra en rekonstruktion av misstänkt brottsförlopp. Jag ska forska om det i höst och ser stora möjligheter, säger Malgorzata Pietrzak

Det är kul och spännande med utvecklingen inom rättsmedicin. Tekniken ger oss möjlighet att kunna spara en helhetsbild av kroppen, istället för att bara spara bilder.

– Men CT är inte facit – bara en del av pusselbitarna beroende på vilken frågeställningen är, säger Rasmus Möllby.

Lyssna på programmet ”I lagens namn” på SR Play