Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rosenbad. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Utredning om medicinsk åldersbedömning tillsatt

mer 2020-06-11

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning om medicinska åldersbedömningar. Utredningen ska redogöra för det aktuella vetenskapliga underlaget, belysa frågan ur ett internationellt perspektiv och ta fram ett utökat kunskapsunderlag.

– Vi välkomnar utredningen. Detta är en väldigt viktig fråga och den mår bra av att belysas från olika håll. Vi har själva gjort sammanställningar av det vetenskapliga läget löpande. Att frågan nu kommer att belysas av andra än oss och att det kommer att genomföras ytterligare studier ser vi positivt på. Det kommer att bredda kunskapsunderlaget, säger RMV:s generaldirektör Lars Werkström.

Om Migrationsverket bedömer att den sökande inte har gjort sannolikt att han eller hon är underårig och Migrationsverket därför överväger att fatta ett beslut som innebär att den asylsökande bedöms vara vuxen erbjuds en medicinsk åldersbedömning. Rättsmedicinalverket genomför denna bedömning och lämnar ett yttrande till Migrationsverket i form av en sannolikhetsbedömning. Migrationsverket använder denna bedömning, tillsammans med annan bevisning, när de fattar sitt beslut.

Rättsmedicinalverket har haft uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar i asylärenden sedan 2017. Under 2017 genomfördes 9617 bedömningar, under 2018 gjordes 1252 bedömningar och under 2019 gjordes 199 bedömningar.

Andelen av de bedömningar som har gjorts sedan verksamheten påbörjades och som gett stöd åt den asylsökandes uppgift om minderårighet har varierat. Av de bedömningar som gjordes 2017 gav 15 procent stöd åt uppgiften om underårighet. Motsvarande siffra för 2019 var 28 procent.
Statistik om medicinska åldersbedömningar

Utredningen ska redovisa de delar av uppdraget som handlar om det aktuella vetenskapliga underlaget och att belysa frågan ur ett internationellt perspektiv senast den 11 juni 2021 och det utökade kunskapsunderlaget senast den 31 maj 2024.
Utredningsdirektivet från regeringen