mer

Statistik – medicinska åldersbedömningar

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, men det finns flera metoder för att uppskatta ålder. Medicinska åldersbedömningar genomförs inom Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska verksamhet.

Rättsmedicinalverket startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars 2017, till en början i liten skala. Här presenterar vi uppgifter om hur många beställningar av medicinska åldersbedömningar vi fått från Migrationsverket och hur många utlåtanden om ålder som Rättsmedicinalverket skickat till Migrationsverket.

Statistiken uppdateras kvartalsvis.

Statistik 2018

Statistiken är under bearbetning och kommer inom kort publiceras.

Statistik 2017

Ska alla asylsökanden genomgå en medicinsk åldersbedömning?

Nej. Om en asylsökande saknar identitetshandlingar och inte kan styrka sin ålder på annat sätt har de möjlighet att göra en medicinsk åldersbedömning. Bedömer Migrationsverket att det finns orsak att ifrågasätta att den asylsökande är under 18 år ska de informera den sökande om möjligheten att stödja uppgifterna om sin ålder med hjälp av en medicinsk åldersbedömning.

Läs mer:
Metoder och rättsmedicinskt utlåtande om ålder

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.