Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. Foto: Johan Göransson

Utbildning av forensiska dokumentationsläkare stärker arbetet med rättsintyg

mer 2023-11-27

Rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. Intyget är en del av bevismaterialet i ett brottmål och är ofta ett viktigt underlag i förundersökningen. Nu utbildar Rättsmedicinalverket flera externa läkare för att hjälpa till med skadedokumentation. Nyligen hölls den åttonde grundutbildningen sedan starten 2017.

Johanna Loisel. Foto: Jimmy Blomqvist Larsson

För att täcka behovet av undersökningar på vissa orter som ligger långt ifrån de rättsmedicinska enheterna används forensiska dokumentationsläkare (FD-läkare). De är timanställda av Rättsmedicinalverket och har som enda uppgift att dokumentera skador hos målsägande och misstänkta gärningspersoner. FD-läkare utfärdar alltså inte rättsintyg utan det gör myndighetens rättsläkare på de rättsmedicinska enheterna.

Rättsmedicinalverket utbildar kontinuerligt nya dokumentationsläkare som får genomgå en tredagars kurs. Johanna Loisel är enhetschef på rättsmedicinska enheten i Umeå och har varit en av de kursansvariga sedan utbildningen började.

– Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Allt från fotografering till hur rapportering till Rättsmedicinalverket ska gå till och hur det är att jobba som sakkunnig, säger Johanna Loisel.

– Rättsintygen som baseras på FD-läkarnas dokumentation blir en form av yttranden, men där vi, till skillnad från när vi endast har journaler, har en väldigt fin och ändamålsenlig skadedokumentation att utgå ifrån. Det gör att kvalitén på bedömningarna också blir högre.

I dag finns cirka 30 aktiva forensiska dokumentationsläkare i landet. Men det kan behövas fler framöver.

– Det viktigaste för oss är inte antalet forensisk dokumentationsläkare, utan att vi kan få en bra geografisk spridning så att polisen får en bra service för skadedokumentation i hela landet.

Parallellt med att Rättsmedicinalverket fortsätter att utbilda FD-läkare ser myndigheten också över hur formerna för skadedokumentation på distans kan förändras framöver. Detta sker inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Läs regeringsuppdraget på regeringens webbplats

Läs mer om rättsintyg på rmv.se