Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Torfinn Beer. Foto.: Rättsmedicinalverket
mer

Tunga organ behöver inte vara bevis på förgiftning eller sjukdom

2023-01-03

Torfinn Beer, rättsläkare på Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Umeå, har skrivit en avhandling om hur mycket lungor väger hos en avliden kan bero på förgiftning av till exempel opioider. Forskningen visar att det vetenskapliga underlaget att använda organvikter för att påvisa förgiftning är svaga.

Rättsmedicinska dödsfallsutredningar som Rättsmedicinalverket utför har som huvudsyfte att fastställa dödsorsaken och dödssättet för en avliden person och inkluderar toxikologiska och mikroskopiska analyser. Vid obduktion vägs organ och dessa vikter värderas sedan av en läkare. Tidigare har man ansett att tunga lungor skulle kunna vara tecken på förgiftning av opioider, men det är något som Torfinn inte har funnit vetenskapligt stöd för i sin forskning.

– Även om lungorna ofta blir tyngre vid förgiftningar visar studierna att de individuella variationerna är stora. Det saknas också en enhetlig definition av begreppet, säger Torfinn Beer.

Avhandlingen bygger på fyra retrospektiva studier av data från Rättsmedicinalverkets obduktionsregister och syftar till att förbättra det vetenskapliga underlaget för tolkning av organvikter genom att ta fram mer relevanta referensvärden och modeller till stöd för rättsläkare i samband med obduktioner.

– Problemen med tidigare publicerade referensvärden för organvikter är att de generellt sett är baserade på gamla data eller grupper som inte är representativa för ett rättsmedicinskt obduktionsmaterial. Det har heller inte tagits hänsyn till ålder, kön eller kroppsstorlek, som är faktorer som påverkar tolkningen av organvikterna, säger Torfinn Beer.

Torfinn Beer har i sin avhandling också studerat hur hjärtkärlsjukdom skulle kunna ge upphov till större hjärta hos de avlidna. Men inte heller där kan ett säkert samband ses.

– Studien visar att hjärtförstoring är ett mycket vanligt förekommande fynd vid rättsmedicinska obduktioner och inte kan härledas bara till personer som haft en hjärtkärlsjukdom.

Läs avhandlingen An epidemiological perspective on heart and lung weight in cardiac and intoxication deaths, på Umeå universitets webbplats

 

Fakta: Forskning på Rättsmedicinalverket

Det finns ett stort behov av forskning inom Rättsmedicinalverkets områden och många medarbetare forskar på högskolor och universitet samtidigt som de jobbar på myndigheten. Det övergripande målet med forskningen är att ta fram resultat som utvecklar kvaliteten i verksamheten och säkerställer en fortsatt hög kompetens inom myndigheten.

Läs mer om Rättsmedicinalverkets forskning https://www.rmv.se/om-oss/forskning/