Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
kvinna i blåkläder i sal

Markant minskning av antalet dödsolyckor med barn

mer 2022-05-31

De senaste 30 åren har antalet dödsolyckor där barn förolyckats minskat med mer än hälften. Det visar statistik från Rättsmedicinalverket, RMV. Trenden med att färre barn dör till följd av olyckor är dessutom i stort sett samma oavsett vilken typ av olycka det handlar om.

Rättsmedicinalverket har gått igenom samtliga fall där barn mellan 0 till 17 år dött till följd av någon typ av olycka under perioden 1992 till 2021. Totalt handlar det om 1 762 olycksfall med dödlig utgång under de senaste tre decennierna.

Resultatet av genomgången visar att antalet dödsolyckor bland barn minskat under perioden med mer än hälften: från mellan 80 och 100 dödsfall per år i början av 1990-talet till mellan 25 och 40 dödsfall per år det senaste decenniet. Även om det finns enskilda år som sticker ut i statistiken så är trenden över tid tydlig: färre barn dör till följd av olyckor än tidigare.

– Det vi ser är av allt att döma resultatet av ett ökat säkerhetsmedvetande i samhället i stort. Å ena sidan har vi i dag mer säkra tekniska lösningar med allt från krockkuddar, mitträcken, cykelhjälmar och krav på bilbälten. Å andra sidan har vi ett ökat säkerhetstänk också bland föräldrar och där barn generellt inte leker oövervakat på samma sätt som var mer vanligt tidigare. Det sistnämnda påverkar inte minst antalet drunkningar och fallolyckor, säger Brita Zilg, överläkare på Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Stockholm.

Flest barn dör i trafiken
Bland de olyckor där flest antal barn förolyckas är flera trafikrelaterade på något sätt. Allra flest barn har dött i bilolyckor (438 stycken under perioden), medan såväl påkörningar (192 st) som MC- och mopedolyckor (157 st) återfinns bland de vanligaste olyckstyperna. Övriga vanliga dödsorsaker är drunkningar (285 st) samt dödsfall till följd av bränder (146 st).

Av det totala antalet dödsolyckor med barn inblandade står pojkar för två tredjedelar av fallen: 1 167 av 1 762. Att fler pojkar avlider till följd av olyckor än flickor är dessutom ett förhållande som ser i stort sett likadant ut över tid, trots den totala minskningen.

Även om trenden över tid är tydlig, visar statistiken även att antalet dödsfall bland barn kan ha nått en lägsta nivå under de senaste åren.

– De senaste åren ser vi konstant mellan 30 och 40 dödsfall per år i den här åldersgruppen. Det skulle kunna innebära att det kan komma att krävas ytterligare åtgärder om vi vill att siffrorna ska fortsätta nedåt i framtiden, avslutar Brita Zilg.

Fakta om Rättsmedicinalverkets statistik:
Rättsmedicinalverket för statistik över samtliga dödsfall där en rättsmedicinsk undersökning har genomförts. I det här fallet har statistiker på Rättsmedicinalverket gått igenom samtliga undersökningar där barn i åldern 0-17 år avlidit till följd av någon typ av olycka under åren 1992 till 2021. I sammanställningen har dödsfall i samband med tsunamikatastrofen samt Estonias förlisning exkluderats, detta då flertalet av dessa fall inte återfinns i Rättsmedicinalverkets register.

Liknande observationer på detta område har tidigare gjorts av andra myndigheter. Bland annat beskrivs utvecklingen fram till år 2013 i en rapport från Socialstyrelsen som publicerades 2015: 2015-2-8.

Lyssna på Ekots inslag här