Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Analys av substans på den rättskemiska enheten.
Analys av substans på den rättskemiska enheten.

RMV i samarbete för att få snabbare stopp på nätdroger

mer 2020-09-14

Rättsmedicinalverket (RMV) och Folkhälsomyndigheten (FOHM) fortsätter samarbetet med att snabbklassa syntetiska droger som narkotika. Det handlar särskilt om nya psykoaktiva substanser, kort och gott nätdroger som de vardagligt kallas.

Idag finns preparat och droger som i många fall är livsfarliga, men som trots det går att köpa på internet eller på gatan, utan att varken säljare eller köpare begår narkotikabrott.

Orsaken är att den annars redan narkotikaklassade grundsubstansen, är förändrad på molekylär nivå. En liten förändring gör att substansen är en annan och därmed inte klassad som narkotika. Den kan alltså säljas helt lagligt.

Hantverket att förändra en substans utförs ofta på ett laboratorium någonstans i världen.

För att snabbare få bort dessa preparat från gatan och internet eller i vart fall göra det olagligt att sälja dem, har Rättsmedicinalverket ett samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Det är forskaren och molekylärbiologen Henrik Green som leder projektet på RMV. Syftet är givetvis att snabbare narkotikaklassa vissa preparat.

Varför är inte redan de modifierade substanserna narkotika enligt lagens mening?

– Därför att det saknas ett vetenskapligt underlag som påvisar effekten de har på den som intar dem. Därmed är det inte bevisat att det handlar om narkotika, säger Henrik Green.

Henrik berättar att det räcker att byta ut, lägga till eller ta bort en atom i en molekyl. Den nya substansen är mer eller mindre potent,vilket gör att ingen egentligen vet hur farlig den är.

Under åren 2015-2017 avled över 200 personer i Sverige efter att ha överdoserat olika varianter av läkemedlet fentanyl. Det handlade om substanser som ofta såldes öppet på olika nätsidor eftersom de ännu inte klassats som narkotika.

– Att det blir så här beror på att svensk lagstiftning baseras på molekylära strukturen av enskilda substanser. I Sverige narkotikaklassas inte hela grupper av substanser utan enskilda substanser blir klassade en i taget.

Rättsmedicinalverket gör analyserna

Analyserna som RMV:s rättskemiska laboratorium i Linköping gör på uppdrag av FOHM bidrar till det underlag som regeringen har för att fatta beslut om en substans ska regleras.

– RMV visar vilken effekt nya substanser har på olika receptorer i hjärnan. Vi ska även undersöka hur potenta substanserna är, det vill säga hur mycket som krävs för att aktivera hjärnans receptorer, berättar Henrik.

Samarbetet mellan RMV och FOHM startade redan 2019 och har visat sig lyckat. I början av år 2020 meddelade regeringen att 18 nya substanser som såldes och diskuterades på drogforum på internet narkotikaklassades. Det handlar enligt Socialdepartementet bland annat om substanser som har gått att koppla till dödsfall i Sverige.

Sju av substanserna kunde narkotikaklassas som ett resultat av samarbetet mellan FOHM och RMV. Det handlar om fyra opiater (heroinliknande substanser) samt tre syntetiska cannabinoider (cannabisliknande substanser) . Ytterligare tio substanser har hittills under 2020 klassats där RMV presenterat underlag för klassningen. Nu fortsätter samarbetet, till att börja med året ut.

– Det är många bitar som tillsammans medverkar till snabbare lagstiftning. Det första är att vi nu får resurser att med vetenskapliga metoder visa verkningsgraden i enskilda substanser. En annan viktig pusselbit är att vi får snabbare tillgång till substanserna. Det beror dels på att polisen på uppdrag av FOHM kan köpa in substanser som vi sedan kan analysera. Sammantaget gör allt det här att FOHM får det vetenskapliga underlaget snabbare vilket i sin tur ökar möjligheterna att klassa en substans som narkotika.

Hur lång tid tar det att leverera resultat efter att RMV har börjat arbeta med en ny substans?

– När vi väl fått substansen till oss så tar det tre till fyra veckor att få fram de svar som FOHM behöver.