Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rättsintyg kan bli avgörande i ett rättsfall. Foto: Johan Göransson

Kvaliteten i rättsintyg ska öka

mer 2021-06-24

Regeringen föreslår att Rättsmedicinalverket ska få meddela föreskrifter om vilket innehåll ett rättsintyg ska ha och hur det ska utformas. Det förväntas öka kvaliteten på rättsintyg som utfärdas utanför RMV och ge bättre möjlighet att bekämpa våld i nära relationer.

Ett rättsintyg utgör ofta en viktig del av bevismaterialet i en utredning om vålds- och sexualbrott och kan i en brottmålsrättegång få betydelse som stödbevisning vid till exempel våld i nära relationer. Rättsintyg utfärdas som regel av rättsläkare på Rättsmedicinalverket, men även andra läkare får och är enligt lag till och med skyldiga att utfärda rättsintyg.

Kvaliteten i rättsintygen varierar dock beroende på vilken aktör som har utfärdat det. Ungefär en tredjedel av de utfärdade rättsintygen utfärdas av andra läkare och tandläkare inom hälso- och sjukvården.

– Det är bra att andra aktörer också kan utfärda rättsintyg, men vi som jobbar med det här varje dag är måna om att kvaliteten håller tillräckligt hög nivå. Att vi nu kan få större inflytande i innehåll och utformning är bra, säger Elias Palm, avdelningschef för rättsmedicin på Rättsmedicinalverket.

Regeringen förslår att Rättsmedicinalverket ska få föreskriva om ett rättsintygs utformning och innehåll och att det ska gälla samtliga aktörer som utfärdar ett rättsintyg. Det är en del av regeringens satsning på att minska våld i nära relationer.

– Vi vet att många av de rättsintyg vi utfärdar gäller våld i nära relationer. Om vi genom att kunna meddela föreskrifter kan öka kvalitén och därmed ge ett bättre förutsättningar för rättssäkra intyg, är det något positivt för hela rättskedjan, säger Elias Palm

Fakta rättsintyg:

Rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. Intyget är en del av bevismaterialet i ett brottmål och är ofta ett viktigt underlag i förundersökningen. Rättsmedicinalverket har sedan 2006 huvudansvaret för rättsintygen i Sverige.

Varje år utfärdar Rättsmedicinalverket cirka 4500 rättsintyg.

Läs regeringens förslag

Läs mer om rättsintyg på rmv.se