Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rättsmedicinalverkets rättskemiska labb i Linköping analyserar blod från obduktioner.
mer

Ny statistik för 2022: Ökat antal förgiftningsdödsfall

2023-09-18

Rättsmedicinalverket redovisar varje år statistik över de vanligaste läkemedel eller droger som, antingen ensamt eller i kombination med andra substanser, bedömts varit bidragande till att personer avlidit.

Bedömningen av vilka läkemedel eller droger som har varit bidragande till förgiftningen är i sin tur baserat på en genomgång av uppgifter från dödsorsaksintyget och/eller obduktionsrapporten.

Nu är sammanställningen för 2022 års obduktionsärenden färdigställd. Sammanställningen visar att de senaste årens trend med minskat antal dödsfall stannat av och att antalet förgiftningsdödsfall istället vänt uppåt under året. Det totala antalet förgiftningsdödsfall har ökat från 723 för år 2021 till 814 för 2022.

Värt att notera är att antalet dödsfall ökar för nästan samtliga av de tio vanligaste substanser som bedömts ha orsakat dödsfall. Det enda undantaget är tramadol som minskar något. Störst procentuell ökning har zopiklon, som används i läkemedel mot olika former av sömnbesvär. Sammanställningen visar även att oxikodon och buprenorfin är de vanligaste läkemedlen vid förgiftningar med dödlig utgång, tätt följt av alprazolam.

Oxikodon och buprenorfin är smärtstillande preparat men där buprenorfin även används vid behandling av opioidberoende. Alprazolam tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepiner och används vanligtvis för att behandla svåra ångestsymptom.

– Det är för tidigt att säga om 2022 utgör ett trendbrott eller vad ökningen på bred front kan bero på. Vi ser liksom tidigare att gruppen opioider som helhet är fortsatt vanligt förekommande i förgiftningsdödsfall, vilket är en situation vi delar med såväl övriga norden som i resten av Europa, säger Carl Söderberg, rättsläkare och klinisk farmakolog vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi.

Antal förgiftningsdödsfall för de 10 vanligaste substanserna (läkemedel/droger) som bedömts* som bidragande till dödsfallet, samt trenden för dessa substanser sedan 2018. Antal ärenden uppdelade på dödsår.

År 2022 2021 2020 2019 2018
Antal förgiftningar
(läkemedel/droger)
814 723 781 832 824
Oxikodon 108 100 105 88 83
Buprenorfin 95 89 87 66 86
Alprazolam 91 78 80 71 63
Zopiklon 85 58 50 68 66
Heroin 78 67 88 111 97
Alimemazin 73 63 66 82 86
Propiomazin 65 42 42 57 54
Metadon 57 40 76 73 74
Amfetamin 52 41 51 51 47
Tramadol 51 61 55 59 79

Notera att flera substanser kan ha varit bidragande i samma dödsfall och att samma ärende därför kan förekomma på flera rader.

*Bedömningen är baserad på uppgifter från dödsorsaksintyget och/eller obduktionsrapport.

Vill du veta mer om förgiftningar? Lyssna på Rättsmedicinalverkets podcast ”Döden, hjärnan och kemisten” och avsnittet om förgiftningar: https://www.podbean.com/ew/pb-bj4cy-f4f82f

För ytterligare statistik från Rättsmedicinalverket: https://www.rmv.se/om-oss/forskning/statistik/