Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Hans i gröns handske som håller i ett provrör.
Foto: JKF Photo
mer

Över hundra nya psykoaktiva substanser utredda – flera har narkotikaklassats

2022-08-16

Rättsmedicinalverket har sedan några år ett uppdrag från Folkhälsomyndigheten att ta fram underlag som kan användas i arbetet med att föreslå reglering av nya psykoaktiva substanser (NPS). Arbetet har så här långt lett till att över hundra nya substanser har utretts. Av dessa har flera därefter narkotikaklassats, varav vissa även på EU-nivå.

Henrik Green. Foto: John Henzlert

När så kallade nya psykoaktiva substanser (NPS) upptäcks är de inte sällan redan en del av narkotikahandeln där mycket sker via Internet. Substanserna, som vanligtvis består av en grundsubstans som har förändrats på molekylär nivå i labbmiljö, kan ofta säljas lagligt på nätet eller på gatan innan de hunnit bli klassade som narkotika eller hälsofarlig vara. Detta trots att ingen i det läget egentligen vet hur farlig eller potent den nya substansen är.

För att få bukt med problemet med nätdroger ändrades 2019 lagstiftningen på området. Målet var bland annat att åstadkomma en snabbare process från det att en NPS upptäcks till det att den utretts och – om så är befogat – föreslås regleras och därmed bli olaglig. Detta i syfte att minska skador och dödsfall kopplat till dessa substanser.

Uppdraget har lett till att över hundra nya substanser kunnat analyseras och verkningsmekanismer kartläggas av Rättsmedicinalverket som genomför analyserna. Dessa kan sedan användas som vetenskapligt underlag för Folkhälsomyndighetens vidare arbete med att bedöma om substanserna bör narkotikaklassas eller regleras på annat sätt.

– I våra analyser och rapporter till Folkhälsomyndigheten redovisar vi om en ny psykoaktiv substans kan aktivera olika receptorer som finns i hjärnan eller hur den påverkar transporten av olika signalsubstanser in i nervcellerna. Vi kartlägger alltså de nya substansernas verkningsmekanism, ofta i relation till redan kända missbruksdroger, säger Henrik Green, forskare på Rättsmedicinalverket och professor i forensiska vetenskaper vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid Linköpings universitet.

Enligt Henrik Green finns det flera fördelar med att snabbt få mer kunskap om hur en ny psykoaktiv substans fungerar.

– Det finns flera saker som olika aktörer i samhället behöver ha koll på för att komma åt dessa nya nätdroger. Förutom ökad kunskap om hur potent en substans är tittar vi därför även på såna faktorer som inom vilka tidsramar ett blod- eller urinprov måste tas för att substansen ska kunna detekteras eller om substansen bildar giftiga efterprodukter när den bryts ned i kroppen. Ju mer vi vet om en ny substans, desto snabbare och mer effektivt kan rättssamhället agera, menar Henrik Green.

Det är viktigt att identifiera nya psykoaktiva substanser som kan innebära en risk för att människor skadas eller avlider.

– De underlag som hittills tagits fram genom överenskommelsen mellan Folkhälsomyndigheten och RMV är mycket värdefullt för vårt arbete, säger Joakim Strandberg, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.