Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rosenbad
Rosenbad, Stockholm.
mer

Regeringen aviserar höjt anslag till Rättsmedicinalverket

2021-09-15

Regeringen har idag meddelat att Rättsmedicinalverket föreslås få ett tillskott på 36 miljoner kronor i budgetpropositionen som kommer att presenteras den 20 september.

– Vi har ett långsiktigt behov av förstärkningar av vårt anslag och jag är väldigt glad över att regeringen delar vår bedömning i detta, säger generaldirektör Lars Werkström.

I budgetunderlaget som RMV lämnade till regeringen i februari i år begärdes en anslagshöjning om 36 miljoner från och med 2022. Regeringens besked innebär att hela detta äskande kommer att infrias.

– Vi är en viktig aktör för att rättsväsendet som helhet ska fungera väl. De övriga aktörerna i rättsväsendet är beroende av vår expertkunskap och vi vill kunna fortsätta leverera snabba svar med hög kvalitet. För att säkerställa detta behöver vi bland annat göra it-investeringar, vilket utgör den största delen av de ytterligare medel vi begärt, säger Lars Werkström.

Läs pressmeddelandet från regeringen