Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Hans i gröns handske som håller i ett provrör.
Foto: JKF Photo

Snabbare lagföring även för unga lagöverträdare

mer 2024-03-06

På regeringens uppdrag pågår nu en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år, det så kallade ungdomsspåret. För Rättsmedicinalverket innebär det ingen förändring i hantering av dessa ärenden. Enligt en överenskommelse med Polismyndigheten hanteras ärenden gällande misstänkt under 18 år alltid skyndsamt.

Den 1 januari 2023 permanentades verksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för vuxna lagöverträdare, där Rättsmedicinalverket tillsammans med andra myndigheter inom rättsväsendet ingår. För Rättsmedicinalverket innebär detta att en stor andel av ärendena från Polismyndigheten ska hanteras skyndsamt.

Stapeldiagram som visar på skillnaden i antal ärenden från polismyndigheten och andelen ab dessa som är för snabbare lagföring

Under 2023 utgjorde andelen snabbare lagföringsärenden 46 procent av det totala antalet ärenden från Polismyndigheten jämfört, med 29 procent 2022 och 15 procent

Ungdomsspår för unga mellan 15-17 år

På regeringens uppdrag pågår nu en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år, det så kallade ungdomsspåret för ungdomar mellan 15-17 år. Detta är på försök i region Stockholm men ska byggas ut till region Väst och Syd under hösten 2024. För Rättsmedicinalverket innebär det ingen förändring i hantering av dessa ärenden. Enligt en överenskommelse med Polismyndigheten hanteras ärenden gällande misstänkt under 18 år alltid skyndsamt.

Statistik i kolumner och rader

Statistik över inkomna ärenden. Trots högt inflöde av ärenden har handläggningstiderna kunnat hållas på samma nivå.