Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rättskemi analyserar blod bland annat för droger.
mer

Ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2023-09-11

Uppdraget att ta fram underlag till en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention har drivit av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tillsammans med 25 statliga myndigheter sedan början av 2021.

Uppdraget har nu presenterats för regeringen och Rättsmedicinalverket har har lämnat ett antal förslag på utvecklingsbehov och prioriterade områden som vi har identifierat. Det här är fyra förslag som vi särskilt trycker på.

  • När det gäller dödsorsaksregistret ser Rättsmedicinalverket ett behov av att utveckla rutinerna kring de kodningssystem som används, och på så sätt minska regionala skillnader och öka samordningen inom myndigheten och mellan Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen.
  • Rättsmedicinalverket avser också att effektivisera och förbättra kvaliteten på utlämningar av myndighetens statistik. För att korrekt kunna tolka uppgifterna i de interna databaserna krävs information om förändringar som skett i verksamheten. Idag saknas t ex lättåtkomlig dokumentation av hur de rättskemiska analysrutinerna har förändrats över årens lopp.
  • En tredje punkt är trendbevakning där Rättsmedicinalverket avser att utveckla ett internt datadrivet system där syftet är att upptäcka trender och förändringar i missbruksmönster. Systemet ska kunna flagga för substansers korrelation med ökande antal dödsfall, särskilda brott eller demografiska områden.
  • När det gäller suicidriskbedömningar ser vi som myndighet ett behov av att vidareutveckla underlaget för suicidriskbedömningar inom den rättspsykiatriska verksamheten.

Läs underlaget på Folkhälsomyndighetens webbplats

​​Se presskonferens om strategin på regeringen webbplats