Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Illustration med personer framför en whiteboard.
Insynsrådet består av experter, politiker och sakkunniga.
mer

Rättsmedicinalverkets insynsråd – med nya ledamöter

2024-04-24

Rättsmedicinalverkets insynsråd kompletterades nyligen med nya ledamöter vilket gör att rådet är fulltaligt.

Insynsrådet består av högst åtta ledamöter med generaldirektören Lars Werkström som ordförande. Rådets medlemmar förordnas av regeringen och nyligen tillsattes två platser av lagman Cecilia Klerbro och professor Göran Collste.

Insynsrådets uppgifter är att utöva insyn i myndighetens verksamhet och att ge generaldirektören råd. Stabschef Lovisa Strömberg förklarar varför RMV har ett insynsråd.

Det framgår av §5 i vår instruktion att det ska finnas ett insynsråd vid RMV. Rådets uppgifter är uttryck för grundläggande byggstenar i en demokrati – att säkerställa att allmänheten har tillgång till information om angelägenheter som angår den och ge en form för att utöva inflytande.”

Vad innebär det i praktiken att rådet utövar insyn i myndighetens verksamhet?

Insynsrådet får information om och diskuterar för myndigheten strategiska frågor, såväl utmaningar som möjligheter. De kompetenser och perspektiv som ledamöterna besitter och som vi får del av ger oss viktiga underlag inför exempelvis beslut om vägval, men kan också leda till nya uppslag.

Ledamöterna i Rättsmedicinalverkets insynsråd 2024

  • Lars Werkström, GD vid RMV och ordförande i insynsrådet
  • ​Cecilia Klerbro, lagman
  • Carina Ödebrink, riksdagsledamot (S)
  • Mikael Damsgaard, riksdagsledamot (M)
  • Göran Collste, professor
  • Stefan Einhorn, professor
  • Anna-Karin Gustafsson Åström, kanslichef
  • Juno Blom, riksdagsledamot (L)