Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Ställ med blodprov som en hand med gummihandske hanterar.
Analys av blodprov på rättskemi vid bland annat drogtester och alkoholtest blod från polisen.
mer

Rättsmedicinalverket i samarbete för bättre folkhälsa och färre självmord

2021-01-29

Rättsmedicinalverket går med i ett myndighetssamarbete för att förbättra folkhälsan och minska antalet självmord. Rättsmedicinalverket har redan bidragit med unikt material om läkemedelsförgiftningar.

Regeringen har sedan tidigare beslutat om ett myndighetssamarbete med uppdraget att ta fram en nationell strategi för psykisk hälsa och för att minska antalet självmord. Nyligen kom Rättsmedicinalverket med i samarbetet där bland annat Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Kriminalvården ingår.
– Det behövs en nationell strategi inom det här området och det har också funnits en sådan tidigare, men den löpte ut i slutet av förra året. Nu vill regeringen åter stärka insatserna och ta fram en ny strategi, säger Fredrik Kugelberg, chef för Rättsmedicinalverkets utredningsenhet i Linköping.

Vad händer nu?

– Vi ska noga undersöka vad varje avdelning på Rättsmedicinalverket kan bidra med. Vi har redan startat genom att bistå med underlag angående läkemedelsförgiftningar till Läkemedelsverket. Vårt statistikunderlag blir en del i det här eftersom vi har unik information i våra databaser.

Vad handlar det om?

– De som har förgiftats och de som har tagit sitt liv är fall som blir föremål för rättsmedicinsk obduktion och de utförs alltid av Rättsmedicinalverket. Då uppdagas vilka läkemedel och droger som kan ha förekommit i varje ärende. Det materialet finns bara hos oss.

Hur ser tidsplanen för samarbetet ut?

– I första hand är vi med under 2021. Men regeringen avser att avsätta ytterligare medel fram till och med 2023, förutsatt att riksdagen beviljar det.

När ska resultatet redovisas och för vem?

– Den 31 september ska vårt uppdrag som vi har i det här skedet redovisas till Socialdepartementet. Den 1 september 2023 ska hela samarbetet slutredovisas och ett förslag på en nationell strategi presenteras för regeringen.