Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Årlig forskningsvecka på rättskemiska avdelningen i Linköping

mer 2019-11-29

Under en vecka i november genomfördes den årliga forskningsveckan på rättskemiska och rättsgenetiska avdelningen i Linköping. Syftet med veckan är att presentera den forskning som pågår inom avdelningen för alla medarbetare.

Forskningsveckan har genomförts fyra gånger tidigare och ansvarig för programmet är Henrik Green, forskningsstrateg på avdelningen. Henrik Green är verksam på Rättsmedicinalverket sedan 2012 och hans forskning handlar bland annat om nya psykoaktiva droger, samtidigt är han delaktig i flera av de andra forskarnas studier. Han berättar att RMV har fem adjungerade forskare på RG/RK.
– Förutom den egna forskningen brukar vi bjuda in en extern forskare och i år är det Craig McKenzie från University of Dundee. Han har många års erfarenhet av forskning kring droger och drogmissbruk i fängelser, säger Henrik Green.

 

Identifiering och karakterisering av internetdroger

Svante Vikingsson forskar på internetdroger/designerdroger (NPS) och hur de identifieras och karakteriseras. Cannabidoider försvinner snabbt i urinen och därför försöker man hitta metaboliter (spår) av drogerna så snabbt som möjligt.

– Inom läkemedelsindustrin sker motsvarande forskning, men eftersom det tillkommer nya nätdroger hela tiden gäller det att jobba snabbt, säger Svante Vikingsson.

Han berättar att det kommer cirka 50 nya droger om året och att identifieringsarbetet sker i fyra steg med en speciell teknik.

 

Användandet av anabola androgena steroider har ökat i Sverige

Yvonne Lood forskar om användandet av anabola androgena steroider i Sverige. Sverige har den högsta förekomsten i Norden med 4,4% jämfört med Norges 2,2%, enligt en norsk studie. Av de 10 606 fall som har screenats på rättskemiska avdelningen mellan 2010 och 2018, testade 31% av fallen positivt för en eller flera anabola androgena steroider. Testosteron är den steroid som är mest frekvent detekterad i dopingfallen.

– Bland de upptäckta fallen såg man att blandmissbruk var vanligt hos missbrukarna, främst i kombination med cannabis, amfetamin och benzodiazepiner, säger Yvonne Lood.

Användandet av anabola androgena steroider är utbrett i Sverige, men lagstiftningen för bruket av dopingsubstanser skiljer sig i Norden, vilket gör det svårt att uppskatta om missbruket av dopingsubstanser är mer utbrett i Sverige än i de övriga nordiska länderna. Anabola androgena steroider verkar vara de minst beforskade av de vanligast förekommande drogerna i världen. Vad det beror på är svårt att veta, men Yvonne tror att attityder och kultur i olika delar av världen kan spela en viktig roll.

 

Från partydrog till gatudrog

Gunilla Thelander presenterade statistik som visar på ökande dödligheten i samband med kokainmissbruk.
Mellan åren 2011 och 2018 studerades obduktionsfall där man gjorde fynd av kokain och där man studerade personernas ålder, kön, geografisk koppling samt dödsorsak och dödssätt. I 409 av fallen gjorde man fynd av kokain och 54% av dessa kodades som förgiftningar (med olika läkemedel och droger) och 11% var mordfall. Från 2014 ökade antalet kokainfynd med 30% per år och vi ser samtidigt en ökning av kokainrelaterade dödsfall. I endast 6% av fallen var kokain den enda drog man hittade vilket tyder på att det är vanligt med blandmissbruk.
– Större tillgänglighet och högre renhet i beslagen är några orsaker bakom ökningen. Ökningen sker i hela landet men man hittar de flesta användarna i storstadsregionerna, säger Gunilla Thelander.

– Det man kan se är att kokain har gått från att ha varit en exklusiv partydrog till att bli mer tillgänglig och mer vanlig bland blandmissbrukare, dvs på gatan. Från att tidigare oftare ha hamnat på sjukhus på grund av kokainöverdos är det nu vanligare att man dör i hemmet, säger Gunilla Thelander.

Under veckan presenterades också forskning kring bland annat DNA, alkohol i dödsolyckor, toxikologiska fynd i offer för sexualbrott.