Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Rättspsykiatriska undersökningar för personer som inte är häktade bör skjutas upp igen

mer 2020-11-25

Rättsmedicinalverket bedömer återigen att § 7- och rättspsykiatriska undersökningar för personer som inte är häktade för tillfället bör skjutas upp. Orsaken är det rådande smittspridningsläget i samhället. Ställningstagandet gäller tills vidare, men kommer att löpande omprövas.

Under våren gjorde RMV bedömningen att § 7- och rättspsykiatriska undersökningar inte kunde genomföras för personer på fri fot. Ställningstagandet grundade sig på den då rådande smittspridningen. I juni gjordes bedömningen att dessa undersökningar kunde återupptas, med anledning av en minskad smittspridning. När spridningen nu ökar i samhället gör RMV bedömningen att undersökningarna återigen bör skjutas upp för personer som inte är häktade.

– Vi måste, precis som alla andra aktörer i samhället, se hur vi kan bidra till att hålla smittspridningen nere. Vi genomför undersökningar på tre orter, vilket betyder att många måste resa relativt långt för att genomföra undersökningarna. Mot denna bakgrund och det rådande smittspridningsläget anser vi att det inte är lämpligt att genomföra undersökningarna i nuläget, säger Lars Grönvik, tf avdelningschef för rättspsykiatri på Rättsmedicinalverket.

Ställningstagandet innebär att Rättsmedicinalverket kommer att söka anstånd från domstolarna för samtliga ärenden som rör undersökningar av personer som inte är häktade. Det är dock domstolarna som fattar beslut om anståndet ska beviljas eller inte.

Ställningstagandet kommer löpande att omprövas och så fort det är möjligt ur ett smittspridningsperspektiv kommer undersökningarna att återupptas.

Rättspsykiatriska undersökningar genomförs på två orter i Sverige, i Stockholm och Göteborg. Dessutom genomförs paragraf 7-undersökningar också i Umeå och i vissa fall även på andra orter.

Under 2019 genomförde Rättsmedicinalverket 573 rättspsykiatriska undersökningar. 142 av dessa gällde personer som inte var häktade. Samma år genomfördes 1242 paragraf 7-undersökningar. Av dessa var 411 personer inte häktade. Till och med oktober i år har RMV genomfört 431 rättspsykiatriska undersökningar respektive 948 paragraf 7-undersökningar. Av dem var 87 respektive 287 inte häktade.