Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Malin Pauli, psykolog inom rättspsykiatrin i Stockholm
Malin Pauli, psykolog inom rättspsykiatrin i Stockholm, spikar sin avhandling.

Många doktorerar samtidigt som de arbetar på Rättsmedicinalverket

mer 2020-11-02

Rättsmedicinalverket är en myndighet med uppdrag från regeringen att både forska och stödja utveckling och forskning inom rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. För medarbetare betyder det goda möjligheter att doktorera. Vilket många också gör.

Just nu är det elva medarbetare på RMV som arbetar på sin doktorsavhandling. De arbetar vidare deltid på sin ordinarie tjänst och utför sedan forskningsarbete inom ramen för sin avhandling resten av sin arbetstid.

Klicka här för att se avhandlingar av medarbetare på Rättsmedicinalverket

I oktober blev en medarbetare klar med sin avhandling som hon traditionsenligt ”spikade” fredagen den 23 oktober.
Malin Pauli, psykolog inom rättspsykiatrin i Stockholm, har undersökt psykopatibegreppet och metoder för hur psykopati kan mätas och förbättras. Hon är en av flera medarbetare som nu utbildar kollegor om psykopati.

Vad handlar din avhandling och forskning om?

Min forskning handlar om hur psykopati kan avgränsas och mätas. Den metod som oftast används idag för att bedöma psykopati är PCL-R. Det är ett expertskattningsinstrument som har vissa nackdelar i att den fungerar bäst för män med kriminalitet. Vi har undersökt två alternativa modeller för att mäta psykopati, CAPP och TriPM och också sambanden mellan ADHD och psykopati. Huvuddelen av projektet baserades på en tvärsnittsstudie där vi samlat in data på alla klass 1-anstalter i Sverige.

Vad visar resultatet?

Våra resultat visade att CAPP-modellen verkar fungera bra för att fånga det som uppfattas som typiskt för personer med psykopati, både vad gäller män och kvinnor. TriPM är ett självskattningsinstrument, vilket kan vara särskilt användbart i större forskningsstudier eller som screeninginstrument. Den huvudsakliga slutsatsen för avhandlingen är att inflytandet av impulsiva och antisociala beteenden i mätinstrument för psykopati kan bidra till att göra dem för ospecifika. Det kan leda till svårigheter att skilja psykopatiska drag från adhd-symtom hos lagöverträdare.

Vad kan dina forskningsresultat leda till?

Jag hoppas att det kan leda vidare till att de metoder som finns för att mäta psykopati förbättras, eller att man till och med kanske kan hitta andra, bättre metoder. Men det är också viktigt att öka medvetenheten om svagheterna i de metoder vi använder så att vi kan använda dem på ett bra sätt och dra rätt slutsatser.

Klicka här för att läsa abstract för Malin Paulis avhandling