Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Foto: JKF Photo

Svensk DNA-expertis kan hjälpa Vietnam

mer 2023-04-20

Andreas Tillmar, rättsgenetiker vid Rättsmedicinalverket och docent i forensisk genetik vid Linköpings Universitet, har nyligen utbildat representanter från Vietnam i den svenskutvecklade metoden. Han ser positivt på att dela med sig av svensk expertis på området.

– Vårt huvudsakliga fokus är att alltid utveckla teknik och metoder som gagnar vårt rättsgenetiska uppdrag inom Sverige. Samtidigt är det oerhört spännande när andra vill använda det vi utvecklat, inte minst för att vi då på sikt kommer att kunna lära oss ännu mer av deras erfarenheter. Det gagnar alla inblandade parter, säger Andreas Tillmar.

Det vietnamesiska identifieringsprojektet befinner sig än så länge i en inledande fas, med många utmaningar och steg innan ett faktiskt identifieringsarbete kan påbörjas. För att kunna identifiera hundratusentals avlidna i massgravar krävs exempelvis att en stor mängd levande släktingar lämnar DNA-prover som kan matchas mot de förstnämnda proverna. Detta är ett enormt projekt, som ställer stora krav på logistik och systematik.

Även när – eller om – ett sådant arbete kommer att påbörjas i praktiken är det inte tänkt att svenska experter ska vara på plats och bidra vid själva identifieringen.

– Vår insats handlar primärt om att dela med oss av vår kunskap och vår teknikutveckling. Utvecklingen på det rättsgenetiska området har gått i en rasande takt på senare år, och har öppnat dörrar som tidigare varit stängda. Här ligger Sverige i framkant, avslutar Andreas Tillmar.