Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättsmedicin-man tittar på röntgenbild på knäled
mer

Uppdaterad metodbeskrivning för medicinska åldersbedömningar

2022-09-05

Den statliga utredningen om medicinska åldersbedömningar rekommenderade Rättsmedicinalverket att tydligare redovisa osäkerheter i metoden som används. RMV har nu i en uppdaterad version av metodbeskrivningen inkluderat en tydligare redovisning av osäkerheter och faktorer som påverkar modellen.

I juni 2020 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att granska och utöka kunskapsunderlaget rörande medicinska åldersbedömningar. Utredningen ska slutredovisa arbetet senast den 31 maj 2024, men utredningen delredovisade uppdraget hösten 2021. I sin delredovisning lämnade utredningen synpunkter och förslag som framförallt handlade om hur Rättsmedicinalverket redovisade osäkerheterna i metoden.

Ingen medicinsk metod kan avgöra en exakt ålder och inte heller fastställa om en person är under eller över 18 år, utan bara ange hur sannolikt det är. Denna sannolikhetsbedömning görs utifrån de vetenskapliga studier som gjorts på området. Myndigheten har på olika sätt under åren redovisat osäkerheter förknippade med metoden. Genom en uppdatering av metodbeskrivningen för medicinska åldersbedömningar redovisas nu metodens osäkerheter samlat. Den uppdaterade metodbeskrivningen innebär ingen ändring av bedömningsgrunder eller utlåtandens utformning.

Den uppdaterade metodbeskrivningen