Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Bild på Gerd Jakobsson som har disputerat på analys av läkemedlet oxikodon.
Gerd Jakobssons avhandling undersöker om det finns bättre metoder att analysera och spåra läkemedlet oxikodon i rättsmedicinska ärenden där oxikodon misstänks finnas med i bilden.

Gerds avhandling ger nya metoder för analys av läkemedlet oxikodon

mer 2023-06-13

Läs Gerds Jakobssons egen sammanfattning​ av sin avhandling

I mitt avhandlingsarbete har jag fokuserat på oxikodon (en vanligt förekommande opioid som är beroendeframkallande och som verkar smärtstillande) inom postmortal toxikologi. Avhandlingen består av fyra delarbeten som tillsammans belyser oxikodon från olika perspektiv. Det övergripande syftet var att försöka finna nya vägar för att diagnosticera misstänkta oxikodonförgiftningar.

Delstudie mäter dödligheten i oxikodon​​

I den första studien undersökte jag om det var möjligt att fastställa någon letal (dödlig) oxikodonkoncentration och dessutom om koncentrationskvoter kan användas vid toxikologisk tolkning. Jag kunde dra slutsatsen att oxikodon troligen har bidragit till döden vid koncentrationer över 0.2 µg/g blod men att koncentrationer upp till 0.3 µg/g kan förekomma hos individer med tolerans. Dessutom talar en låg koncentrationskvot mellan noroxikodon och oxikodon för en akut oxikodonförgiftning.

Delstudie två undersöker oxikodonets​ effekt på personer med en särskild genotyp

I delstudie två var syftet att undersöka om metabolitkvoter i kombination med genetisk analys för CYP2D6 kan vara ett hjälpmedel vid misstänkta oxikodonförgiftningar. Det visade sig att en koncentrationskvot mellan oximorfon och oxikodon <0.075 pekar på att intoxikationen var oxikodonrelaterad. Det här gäller dock bara individer med normal eller förhöjd CYP2D6-kapacitet vilket innebär att genotypning behöver utföras för kunna använda koncentrationskvoten.

Studie tre är farmakoepidemiologisk ​

Det tredje delarbetet var en farmakoepidemiologisk studie där jag undersökte hur vanligt det var att interagerande substanser förekom i kombination med oxikodon. Resultaten visade att det var nästan dubbelt så vanligt att ha en interagerande substans förskriven och fem gånger mer vanligt att ha en interagerande substans i blodet i de fall individen hade avlidit i en oxikodonförgiftning. Det visade sig också att läkemedelsrecept för oxikodon saknades i 34% av fallen vilket tyder på att självmedicinering med oxikodon är vanligt. Dessutom var det mer ofta som individer under 35 år saknade recept för oxikodon.

I delstudie fyra undersöks spårämnen vid oxikodonförgiftning

I delstudie fyra undersöktes om, och i så fall vilka, kroppsegna substanser i blod från avlidna som kan användas för att skilja oxikodonförgiftningar från andra dödsorsaker. Det visade sig att koncentrationerna av en grupp substanser som kallas acylkarnitiner, som finns i kroppen naturligt, var kraftigt sänkta hos individer som hade avlidit till följd av oxikodon. Det här forskningsområdet, postmortem metabolomik, är ett relativt nytt område inom den forensiska toxikologin där RMV ligger i framkant men mer forskning krävs innan det kan appliceras som diagnostiskt verktyg i dödsfallsutredningar.

Klicka här för att ladda ner avhandlingen i fulltext från LiU​

Klicka här för att läsa delstudie 1

Klicka här för att läsa delstudie 2

Klicka här för att läsa delstudie 3

Klicka här för att läsa delstudie 4