Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Alla nyheter

 • Vi söker forensiska dokumentationsläkare i Norrbotten

  2021-07-02

  Forensiska dokumentationsläkare hjälper oss med skadedokumentation så att vi kan ta fram bra rättsintyg. Just nu söker vi fler FD-läkare i Norrbotten som kan hjälpa oss. Möt Håkan Edsborn som berättar om i sina erfarenheter.

 • Riksdagsbeslut – Rättsmedicinalverket ska göra alla faderskapsundersökningar

  2021-07-01

  Faderskapsundersökningar som domstol eller kommun beställer ska från den 1 januari 2022 alltid utföras av Rättsmedicinalverket (RMV). Ett nytt beslut i riksdagen innebär också att faderskapsundersökningar betalas av staten.

 • Kvaliteten i rättsintyg ska öka

  2021-06-24

  Regeringen föreslår att Rättsmedicinalverket ska få meddela föreskrifter om vilket innehåll ett rättsintyg ska ha och hur det ska utformas. Det förväntas öka kvaliteten på rättsintyg som utfärdas utanför RMV och ge bättre möjlighet att bekämpa våld i nära relationer.

 • Vanligt med förekomst av alkohol och läkemedel i drunkningsolyckor

  2021-06-17

  Rättsmedicinalverket har gått igenom alla drunkningsolyckor mellan 2015-2020. Sammanlagt 597 dödsfall har under den tiden skett till följd av drunkningsolycka i vattendrag, sjö, hav eller pool. I cirka 32% av fallen förekom alkohol i blodet och i 65 % av fallen hittades förekomst av minst ett läkemedel eller drog.

 • Mer detaljerade utlåtanden i medicinska åldersbedömningar

  2021-06-11

  I utvecklingsarbetet kring medicinska åldersbedömningar ser RMV nu en möjlighet att ytterligare differentiera utlåtandet om ålder. Fler studier med ett utökat vetenskapligt underlag och ytterligare statistiska beräkningar har medfört att myndigheten nu kan leverera svar uppdelade på fler möjliga kombinationer av resultat i undersökningarna.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.