Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Alla nyheter

 • Ann Lemne

  Ann Lemne, ny tf generaldirektör för RMV

  2018-02-15

  Regeringen har idag utsett Ann Lemne till tf generaldirektör för Rättsmedicinalverket.

 • Utvecklad blodanalys kan lösa fler narkotikabrott

  2018-02-15

  Rättsmedicinalverkets nya analysmetod för blodscreening ger polisen möjlighet att upptäcka fler narkotikabrott. Med metoden kan fler droger hittas i mindre koncentration blod.

 • Marianne Kristiansson, professor och överläkare i rättspsykiatri, expert på våldsbejakande extremism.

  "Bristfälliga kunskaper om våldsbejakande extremism"

  2018-02-08

  Personer bakom våldsamma terrordåd är svåra att upptäcka i tid. Överläkaren och professorn Marianne Kristiansson vid Rättsmedicinalverket menar att psykiatrin måste vara observant kring patienter som uppfylls av våldstankar.

 • Shilan Caman

  Forskaren Shilan Caman utreder våld i nära relationer

  2018-01-23

  Forskaren och beteendevetaren Shilan Camans arbete har gett henne ett nytt uppdrag. Regeringen har uppmärksammat hennes forskning om mäns våld mot kvinnor. Shilan kommer att delta i en utredning för att bekämpa samhällsproblemet våld i nära relationer.

 • Ungdomar i samtal.

  Hög samstämmighet i Rättsmedicinalverkets bedömningar

  2018-01-18

  Pressmeddelande: En kvalitetsgranskning av bedömningen av knäleden hos ensamkommande asylsökande visar på en hög samstämmighet i bedömningarna. Två specialister i barnradiologi har granskat MR-bilderna i 209 ärenden där knäleden bedömts vara mogen. I 187 av 209 ärenden, 89,5 procent, är Rättsmedicinalverkets leverantörer och sakkunniga radiologer eniga i sin bedömning.

  - Det är ett väntat resultat som gör att vi kan utesluta något systemfel i våra metoder, säger Elias Palm, överläkare i rättsmedicin på Rättsmedicinalverket.

 • rmv-rättsmedicin-ungdomar i inomhusmiljö

  Medicinska åldersbedömningar - en uppdatering

  2018-01-12

  Medicinska åldersbedömningar har diskuterats under många år och under de senaste månaderna återigen mycket intensivt i media. Rättsmedicinalverket uppfattar att diskussionen handlar om många olika aspekter och frågeställningar på samma gång. Rättsmedicinalverkets ambition är att använda de bästa metoderna givet regeringens uppdrag. Det går inte att föra en relevant diskussion om Rättsmedicinalverkets nuvarande system för medicinska åldersbedömningar om vi väljer att bortse från de förutsättningar som uppdraget innebär. Rättsmedicinalverket vill med denna text förtydliga dessa förutsättningar i syfte att skapa en mer nyanserad bild i den rådande diskussionen.

 • rmv-elektronisk överföring-kretskort

  Elektronisk informationsöverföring till polisen är igång

  2017-12-12

  Rättsmedicinalverket har den här veckan gått in i det så kallade RIF-arbetet (rättsväsendets informationsförsörjning) och kommer framöver att elektroniskt skicka över information till och från polisen. Det kommer innebära ett snabbare och smidigare arbete med minskad fax- och posthantering.

 • rmv-anna-jinghede i mässmiljö

  "Trycket från omvärlden på DVI-teamet är ofta stort"

  2017-12-04

  Det dröjde bara en dryg halvtimme efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april i år innan Rättsmedicinalverket höjde säkerhetsläget. Krisledningsgruppen tog över verksamheten och DVI-teamet kallades in.

 • rmv-monica rodrigo

  Monica Rodrigo blir ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten

  2017-11-30

  Monica Rodrigo har idag fått regeringens uppdrag att som generaldirektör leda Ekobrottsmyndigheten. Monica Rodrigo tillträder den nya tjänsten den 1 mars 2018.

 • Kanar Alkass och Henrik Fruid intervjuas av norsk tv NRK.

  Rättsmedicinalverkets forskning lockade norsk tv

  2017-11-21

  Isdalskvinnan är ett av Norges största kriminalmysterier. Vem var hon och varför dog hon? Norsk polis, norska statstelevisionen NRK och brittiska BBC kom till Stockholm eftersom Rättsmedicinalverket kan lägga nästa pusselbit i jakten på gåtans lösning.

 • rmv-rättspsyiatri-medarbetare i övning i idrottshall

  Rättspsykiatriska avdelningen övade säkerhetsarbete tillsammans

  2017-11-17

  Omvårdnadspersonal från de rättspsykiatriska undersökningsenheterna i Stockholm och Göteborg träffas varje år för att gemensamt öva och utveckla säkerhetsarbetet. I år låg fokus på häkteslagstiftningen och bemötandet av de intagna.

 • rmv-rättsmedicin-ungdomar i inomhusmiljö

  Förtydligande om medicinska åldersbedömningar

  2017-11-15

  I en artikel i SvD den 13 november framförs att RMV:s metod innehåller flera möjliga felkällor och tveksamheter. Vi vill med anledning av det göra en del förtydliganden.

 • rmv-rättsmedicin-henrik druid

  Rättsläkare Henrik Druid berättar om kiselalger

  2017-11-08

  Se vår rättsläkare Henrik Druid berätta om kiselalger i SVT:s Veckans brott.

 • rmv-monica rodrigo

  Rättsmedicinalverket medverkar i försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

  2017-10-25

  Regeringen har idag gett Rättsmedicinalverket och andra aktörer i rättsväsendet ett uppdrag att tillsammans förbereda och genomföra en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål.

 • rmv-statistikdiagram

  Ta del av aktuell statistik från våra olika verksamhetsområden

  2017-10-23

  Välkommen till vår statistiksida. Här hittar du statistik om bland annat utfallet av rättspsykiatriska undersökningar, rättsmedicinska obduktioner, antalet avlidna till följd av nätdroger och statistik om medicinska åldersbedömningar.

 • rmv-rättsmedicin-verktyg för obduktion på grönt tyg

  Kallt vatten kan underlätta obduktionen

  2017-10-10

  Carl Johan Wingren, specialistläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket i Lund, uttalar sig i SVT nyheter om rättsmedicinska obduktioner med anledning av undersökningen av Kim Walls kvarlevor.

 • rmv-rättsmedicin-mäter arm

  Forensiska dokumentationsläkare viktiga i arbetet att dokumentera skador

  2017-10-03

  Rättsmedicinalverket har sedan 2006 huvudansvaret för rättsintygen i Sverige. Rättsintyg utfärdas, på uppdrag av polis och åklagare, av cirka 50 specialister och blivande specialister i rättsmedicin på sex orter. Men för att täcka behovet av undersökningar på vissa orter som ligger långt ifrån de rättsmedicinska enheterna används forensiska dokumentationsläkare (FD-läkare).

 • rmv-rättspsykiatri-marianne kristiansson-porträtt

  Rättspsykiatrisk expert kommenterar skjutningen i Las Vegas

  2017-10-03

  Se vår rättspsykiatriska expert Marianne Kristiansson kommentera skjutningen i Las Vegas i TV4 Nyheterna.

 • rmv-rättsgenetik-Andreas Tillmar-docent i rättsgenetik vid Rättsmedicinalverket

  Ny DNA-teknik löser även de svåraste fallen

  2017-09-28

  Som ett av de första rättsgenetiska laboratorierna i Europa använder Rättsmedicinalverket en ny avancerad DNA-teknik för att lösa de svåraste fallen kring faderskap och identifiering av avlidna.

 • Psykolog Anahid Khaneie vid rättspsykiatrin i Göteborg

  ”En rättspsykiatrisk undersökning är ett lagarbete”

  2017-09-28

  Som psykolog vid Rättsmedicinalverket är Anahid Khaneie med och utreder om vissa kriminella personer har en allvarlig psykisk störning. Det handlar om de undersökningar som är kärnan i den utredande rättspsykiatrin.

 • rmv-monica rodrigo

  Rättsmedicinalverket välkomnar översyn av användandet av rättsintyg

  2017-09-21

  Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera användningen av rättsintyg. Rättsmedicinalverket, som har huvudansvaret för utfärdande av rättsintyg, har de senaste åren sett en minskning av inhämtandet av rättsintyg från polis och åklagare.

 • Michael Lindroth arbetar som omvårdnadspersonal på den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg.

  Empati är omvårdnadspersonalens viktigaste egenskap

  2017-09-21

  Michael Lindroth arbetar som omvårdnadspersonal vid rättspsykiatrin i Göteborg. Läs om hans erfarenheter och upplevelser i en djupintervju med honom. Se även filmen där han bland annat slår hål på den stora myten om hans yrkesroll.

 • Samtal på rättspsykiatrisk undersökningsenhet

  Vi söker en kravanalytiker inom IT med systemförvaltaransvar

  2017-09-13

  Låter det spännande att vara en del av Sveriges enda expertmyndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättsgenetik och rättskemi? Rättsmedicinalverket är inne i en positiv utvecklingsfas och därför söker vi nu två kravanalytiker med systemförvaltaransvar till huvudkontoret i centrala Stockholm.

 • rmv-rättskemi prover

  Rättsmedicinalverkets kvalitetsarbete är en viktig del i verksamheten

  2017-09-11

  Att Rättsmedicinalverkets verksamhet bedrivs opartiskt och med högsta kvalitet är ytterst viktigt. För att säkerställa detta utförs systematiskt både externa och interna kvalitetsrevisioner. Verksamheten är ackrediterat och arbetet med kvalitet är ständigt pågående.

 • Ungdomar

  Medicinska åldersbedömningar - statistik till och med 31 augusti

  2017-09-04

  Rättsmedicinalverket har sedan i mitten av mars utfört medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Här presenterar vi statistiken till och med 31 augusti.

 • rmv-rättskemi-kvinna i arbetskläder i laboratoriemiljö

  20 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige kommer från Rättsmedicinalverket

  2017-08-30

  Omkring 1 000 patienter i Sverige behöver årligen transplanteras med donerad vävnad. I samband med rättsmedicinska obduktioner är det möjligt att tillvarata vävnad och idag kommer cirka 20 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige från någon av våra sex rättsmedicinska enheter.

 • rmv-rättskemi-provtagning i laboratorium

  Så jobbar Rättsmedicinalverket för att identifiera okända avlidna personer

  2017-08-22

  När en okänd människa hittas avliden är det viktigt att identifiera personen. En av Rättsmedicinalverkets uppgifter är utföra identifieringar av avlidna med hjälp av tandidentifiering eller DNA.

 • rmv-rättspsykiatri-charlotte lewin-rättspsykiater

  Charlotte Lewin, ny enhetschef på rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg

  2017-08-21

  Grattis Charlotte Lewin, som idag tillträder som ny enhetschef på rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg.

 • rmv-bild på informationsbroschyr för Rättsmedicinalverket på engelska

  Broschyr om Rättsmedicinalverket på engelska

  2017-08-17

  Nu finns broschyren om Rättsmedicinalverket i en engelsk version. Välkommen att ladda ner eller beställa tryckta exemplar.

 • Ungdomar

  Månadsstatistik - medicinska åldersbedömningar

  2017-08-01

  Nu har Sverige för första gången ett system för medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Rättsmedicinalverket har uppdraget och ansvaret för metodval och utförande. Här kan du ta del av statistik från den första tiden med det nya systemet.

 • Rättspsykiatrisk undersökningsenhet

  Vård eller fängelse? Rättspsykiatrisk undersökning ger svar

  2017-07-05

  Vad är en rättspsykiatrisk undersökning? Rättspsykiater Johan Larsson berättar hur det går till när Rättsmedicinalverket utreder om en brottsmisstänkt hade en allvarlig psykisk störning. Resultatet kan ha avgörande betydelse för om personen döms till fängelse eller rättspsykiatrisk vård.

 • På rättskemiska laboratoriet analyserar vi narkotika, alkohol och läkemedel

  Nätdroger – roulett med livet som insats

  2017-07-05

  Antalet dödsfall orsakade av nätdroger har ökat. Med några musklick går det att beställa substanser som sedan levereras hem till dörren. De nya nätdrogerna är ofta många gånger starkare än heroin, svårdoserade och livsfarliga. Konsekvenserna visar sig i de obduktioner som Rättsmedicinalverket utför.

 • rmv-rättsmedicin-ung kvinna som ler

  Film och broschyr om medicinsk åldersbedömning på flera språk

  2017-06-20

  Hur går en medicinsk åldersbedömning till? I vår film samt broschyr får du svaren och kan se hur det går till steg för steg. Både film och broschyr finns översatt till många olika språk.

 • rmv-rättsmedicin-två av våra rättsläkare

  Möt två av våra rättsläkare inför Almedalen den 4 juli

  2017-06-14

  Under årets Almedalsvecka den 4 juli kommer Rättsmedicinalverket att vara på plats och ha ett seminarium om medicinska åldersbedömningar och nätdroger. Vi fick en kort pratstund med två av våra deltagare, rättsläkarna Elias Palm och Gisela Pettersson. Här berättar de mer om vad vi kan förvänta oss i Almedalen och ger lite spännande bakgrundsinformation om medicinska åldersbedömningar och nätdroger.

 • Shilan Caman

  Män bakom dödligt partnervåld ofta ostraffade

  2017-06-09

  En ny avhandling vid Rättsmedicinalverket visar att män som dödar sin kvinnliga partner ofta har ett brottsregister fritt från våldsbrott. I 40 procent av fallen sker det dödliga partnervåldet i relationens uppbrottsfas.

 • rmv-visby-ringmur på sommaren

  Rättsmedicinalverket på plats i Almedalen den 4 juli

  2017-06-07

  Almedalsveckan går av stapeln söndag vecka 26 till söndag vecka 27. Rättsmedicinalverket kommer vara på plats den 4 juli i Almedalen och har valt att prata om nätdroger och medicinsk åldersbedömning.

 • Grupp med ungdomar

  De första medicinska åldersbedömningarna klara

  2017-05-30

  Rättsmedicinalverket har nu utfärdat sina första rättsmedicinska utlåtanden om ålder i asylärenden.

 • rmv-rättspsykiatri-marianne kristiansson-porträtt

  Rättspsykiatrisk expert om allvarlig psykisk störning

  2017-05-12

  Se vår rättspsykiatriska expert Marianne Kristiansson berätta om rättspsykiatriska undersökningar och vad allvarlig psykisk störning innebär i tv-programmet Nyhetsmorgon.

 • Samtal på rättspsykiatrisk undersökningsenhet

  Paragraf 7-undersökning – allvarlig psykisk störning eller inte

  2017-05-10

  Du kanske har hört uttrycken förut – "paragraf 7-undersökning" eller "liten rättspsykiatrisk undersökning", men vad betyder det egentligen? Paragraf 7-undersökning som det kallas är en läkarundersökning av en brottsmisstänkt persons psykiska tillstånd. Rättsmedicinalverket gör paragraf 7-undersökningar på uppdrag av domstol.

 • Rödhårig person

  Det sitter i håret – håranalys avslöjar narkotika och läkemedel

  2017-05-03

  Att läkemedel och narkotika lagras i håret är det nog inte många som vet. Håret fungerar nämligen som ett mycket värdefullt verktyg då man har möjlighet att skapa en slags kalender bakåt i tiden för vad en person intagit. Från några veckor till flera månader bakåt i tiden - jämfört med urin- och blodanalyser.

 • Rättsgenetiska laboratoriet

  Rättsmedicinalverket identifierar omkomna i Stockholm

  2017-04-09

  Rättsmedicinalverket har bistått polisen i identifiering av offren vid attacken på Drottninggatan då en lastbil körde på flera personer.

 • rmv-rättsmedicin-ungdomar i inomhusmiljö

  Första medicinska åldersbedömningen snart klar

  2017-03-31

  Om en månad förväntas Rättsmedicinalverket skicka det första rättsmedicinska utlåtandet om en asylsökandes ålder till Migrationsverket.

 • Rättskemiska laboratoriet utför analyser av alkohol, narkotika, läkemedel och gifter i biologiskt material som till exempel blod, urin och hår

  Läkemedel kan ge effekt på det dödliga våldet

  2017-03-24

  Doktorand Jonatan Hedlunds studie visar att behandling med vissa läkemedel kan minska antal fall av dödligt våld. Men det finns också läkemedel som verkar ge motsatt effekt.

 • Omslagsbild till årsredovisning2016

  Årsredovisning 2016

  2017-03-20

  Aktuell statistik om dödssätt, droger och alkohol. Våra resultat, forskning och utveckling. Läs om detta och mer i Rättsmedicinalverkets årsredovisning för år 2016.

 • IT-projektledare Rickard Lindfors

  IT-projektledare driver digitalisering

  2017-03-15

  Rättsmedicinalverket ska minska pappersarbetet och istället digitalisera informationen. IT-projektledare Rickard Lindfors har varit på myndigheten i tre år och redan drivit flera stora IT-projekt.

 • rmv-rättsmedicin-ungdomar i inomhusmiljö

  Start för medicinska åldersbedömningar

  2017-03-08

  Under nästa vecka startar Rättsmedicinalverket sin verksamhet med medicinska åldersbedömningar i asylärenden på uppdrag av Migrationsverket. De första veckorna kommer vi att hantera ett begränsat antal ärenden. Antalet ärenden kommer sedan att stegvis öka under de närmaste månaderna.

 • Rättsläkare Katharina L Sjölin

  En död kropp är som ett tyst vittne. Möt rättsläkaren Katharina

  2017-03-01

  Katharina L Sjölin är läkare i rättvisans tjänst. När inträffade döden? Vad kan ha orsakat den? Hur kan de allvarliga skadorna på kroppen ha uppkommit? Att svara på frågor om döden är rättsläkarens viktigaste uppdrag.

 • Gruppbild från GD-möte om mäns våld mot kvinnor

  Ministrar, generaldirektörer och SKL om mäns våld mot kvinnor

  2017-02-28

  Nyligen möttes Rättsmedicinalverkets generaldirektör Monica Rodrigo tillsammans med flera andra generaldirektörer ministrarna Morgan Johansson, Åsa Regnér och Anders Ygeman samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för ett samtal om hur mäns våld mot kvinnor ska motverkas.

 • Del av startsidan

  Nya rmv.se lanserad – tyck till om vår nya webbplats!

  2017-02-15

  Välkommen till vår nya webbplats. Vi har arbetat för en modern och tillgänglig webb som bättre svarar mot just dina behov av information. Vi vill gärna veta vad du tycker!

 • rmv-rättspsykiatri-charlotte lewin-rättspsykiater

  Rättspsykiater – en expert på människans tankevärld

  2017-02-11

  Charlotte Lewin är rättspsykiater och överläkare vid rättspsykiatrin i Göteborg. Hennes arbetsuppgifter är att utvärdera misstänkta gärningspersoners psykiska tillstånd. Charlotte arbetar på uppdrag av domstolarna. Hon svarar på frågan om den misstänkte lider av en allvarlig psykisk störning.

 • rmv-socialamedier-logotyp-linkedin

  Lediga tjänster och nyheter direkt i ditt flöde – följ oss på LinkedIn

  2017-02-10

  Rättsmedicinalverket arbetar på uppdrag av Polis, Åklagarmyndigheten och domstolar. RMV växer och behöver stärkas inom flera områden. Just nu har vi lediga tjänster inom bland annat rättspsykiatri, rättsmedicin och IT.

 • rmv-rättsmedicin-ungdomar i inomhusmiljö

  Beslut om leverantörer för medicinska åldersbedömningar

  2017-01-26

  Rättsmedicinalverket har fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen om underlag för medicinska åldersbedömningar. Resultatet av upphandlingen innebär att det finns möjlighet att genomgå både magnetkameraundersökning av knäled och röntgenundersökning av visdomständer i samtliga sex geografiska regioner som upphandlingen har delats in i.

 • rmv-bild på folder med kvinna i laboratoriemiljö

  Ny broschyr om Rättsmedicinalverket

  2017-01-01

  Nu kan du ta del av informationsbroschyren "Rättsmedicinalverket - en expertmyndighet inom rättsväsendet". Välkommen att ladda ner eller beställa tryckta exemplar.