Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättskemi-kuvert med grön etikett
Prover märkta med en grön etikett flyttas fram i kön.

Rättsmedicinalverket gör att enkla brott kan utredas snabbare

mer 2018-09-27

Rättsmedicinalverket deltar tillsammans med Polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet i ett försöksprojekt för att snabbare kunna lagföra enklare brott. Resultatet är lyckat. I vissa fall av enklare brott har genomsnittstiden från brott till dom minskat från 22 veckor till 2-6 veckor.

rmv-rättskemi-Fredrik Kugelberg och Marie-Louise Hallingström
Fredrik Kugelberg och Marie-Louise Hallingström

På uppackningsstationen på Rättsmedicinalverkets rättskemiska laboratorieenhet packas ärenden som ska analyseras upp och sorteras. Varje år gör labbet mer än 700 000 analyser för olika uppdragsgivare, främst polis och kriminalvården. För att snabbare kunna lagföra enklare brott som till exempel ringa narkotikabrott och rattfylleri, pågår just nu ett försök att ge en del av sådana analyser ett snabbspår i labbet.

– Sedan januari i år är urin- och blodprover som kommer in från de tre lokalpolisområden som är med i försöket märkta med en speciell grön etikett, säger Marie-Louise Hallingström, kemist och kundansvarig för polisen på RMV.

Den gröna etiketten är en signal för att provet är ett snabbare lagföringsärende och ska flyttas fram i kön. Men Rättsmedicinalverket har också andra prioriterade grupper som också går snabbare genom flödet.

– Exempelvis är alla ungdomsärenden och prover från personer som sitter häktade också prioriterade och går före i kön, säger Marie-Louise Hallingström.

Utbildningsinsatser krävs

Det är viktigt att polisen vet vilka analyser de ska begära. Rättsmedicinalverket har därför haft utbildningar för både förundersökningsledare och poliser i fält.

– Vi har ett standardpaket där vi screenar för sju olika droger i polisens alla ärenden. Polisen kan också begära fler analyser, men då tar ju ärendet längre tid, säger Fredrik Kugelberg som är enhetschef för samordningsenheten för rättsgenetik och rättskemi.

Pilotprojektet utökas nu och kommer att gälla hela polisområde Stockholm Nord.

– För oss på Rättsmedicinalverket blir det ingen större skillnad nu när piloten kommer att övergå till ett större område. Men om det skulle bli nationellt och gälla alla våra ärenden från polisen så kommer vi ha ett behov av ökade resurser, säger Marie-Louise Hallingström.

– Den stora vinsten med det här arbetet är att samverkan mellan oss myndigheter i rättskedjan blir bättre. Det är ett bra initiativ för samhället, men det är viktigt att alla aktörer i rättsväsendet hänger med, säger Fredrik Kugelberg.

Fakta snabbare lagföring

  • Försöksverksamheten startade 29 januari 2018 och ska pågå till och med 31 december 2019.
  • 184 ärenden som gäller rattfylleri och ringa narkotikabrott inom projektet snabbare lagföring har till och med 26 september kommit in till RMV.
  • Snitthandläggningstid för dessa ärenden har varit 7,2 dagar (för alla polisärenden är snittet 13 dagar) och medianhandläggningstiden har varit 6 dagar (12 dagar för alla ärenden)
  • Rättsmedicinalverket har svarat positivt på regeringens remiss på promemorian ”Snabbare lagföring” men anser att en successiv utbyggnad förutsätter att myndigheten tillförs mer resurser. Läs remissen.

Läs mer om snabbare lagföring på polisens webbplats

Läs mer om snabbare lagföring på regeringens webbplats