Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Henrik Green, forskningsstrateg vid RG/RK i Linköping och ordförande i Strategiområde forensiska vetenskaper.
Henrik Green, , forskningsstrateg vid rättsgenetik och rättskemi i Linköping och ordförande i Strategiområdet forensiska vetenskaper.

Succé för forensisk forskning i Linköping

mer 2019-04-18

Rättsmedicinalverket är med i ett omfattande forskningssamarbete i Linköping. En oberoende grupp forskare har nu utvärderat samarbetet och gett det högsta utdelade betyget.

– Läser man hela rapporten så har de bara bra saker att säga om vårt forensiska strategiområde. Det är jättekul. Utvärderingen menar att våra strategiska satsningar och den långsiktiga planeringen har varit gynnsam för den forensiska forskningen, säger Henrik Gréen, forskningsstrateg vid avdelningen för rättsgenetik och rättskemi i Linköping och ordförande i Strategiområdet forensiska vetenskaper.

Samarbete mellan RMV och Linköpings universitet

Strategiområdet för de forensiska vetenskaperna, SOFO, är ett samarbete mellan Rättsmedicinalverket, RMV, och Linköpings universitet. Syftet är att förbättra kunskaperna inom det forensiska området genom att stimulera och stötta forskning.

Resultatet av en oberoende forskargrupps utvärdering visar nu att SOFO, är en succé. Det forensiska forskningssamarbetet som Henrik Gréen leder, får betyget excellent. I rapporten står att den forskning som SOFO har möjliggjort är av stor vikt inom fältet, både nationellt och internationellt.

Jag tänker bland annat på frågor om förgiftning och hjärtdöd

Sammanlagt finns sex strategiområden och utvärderingen gäller även områdena cancer, neurobiologi, vård och omsorg, cirkulation och metabolism samt infektion. Det är bara neurobiologi och den forensiska delen som når betyget excellent, och anses ha lyckats bättre än förväntat.

Rekommendationen är att utöka strategiområdet och även involvera Regionförbundet i Östergötland i samarbetet kring de forensiska vetenskaperna.

– Det här är win-win för oss på RMV och för Linköpings universitet. RMV får möjlighet att bedriva högkvalitativ forskning och forskare vid universitetet har börjat arbeta mer med våra forskningsområden. Det handlar bland annat om studier kring nya psykoaktiva substanser men också studier kring plötslig hjärtdöd och kardiogenetik.

Hur skulle SOFO:s arbete kunna utökas?

– Vi har mycket kunskap att hämta hem från sjukvården så det vore bra att få in vården och landstingen mer i vårt forensiska strategiområde. Jag tänker bland annat på frågor om förgiftning och hjärtdöd som är områden där vården hanterar liknande problematik som vi på RMV. Jag tänker också på våra möjligheter att använda CT-scanner vid misstänkta mordfall. Linköpings universitet och Regionförbundet här i Östergötland är världsledande i medicinsk bildvetenskap och visualisering. Det kan RMV ha stor nytta av. Dessutom vill vi utöka samarbetet med andra aktörer inom det forensiska fältet både på nationell och internationell nivå.