Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Foto: JKF Photo

Kraftig ökning av antalet obduktioner och RPU-undersökningar

mer 2019-02-26

Antalet ärenden till Rättsmedicinalverket som rör obduktioner och rättspsykiatriska undersökningar ökar kraftigt. Det visar statistik som presenteras i årsredovisningen. Antalet obduktioner ökade med sex procent, från 5454 till 5784 under 2018. Det är den högsta siffran på över 25 år. Antalet rättspsykiatriska undersökningar ökade ännu mer, med 16 procent, från 448 till 521 ärenden.

rmv-rättsmedicinalverkets generaldirektör lars werkström-porträtt
Lars Werkström. Foto: JKF Photo

– Det är mycket stora ökningar och det innebär en stor utmaning för oss att kunna säkerställa vår del i rättskedjan. Vad gäller rättspsykiatriska undersökningar har vi nått kapacitetstaket, säger generaldirektör Lars Werkström.

Ökningen av antalet obduktioner beror på att fler dödsfall polisanmäls. Polisanmälan görs av den läkare som konstaterar dödsfallet, till exempel när den avlidne inte haft någon sjukdom som förklarar dödsfallet eller när dödsfallet är onaturligt, såsom vid trafikolyckor eller självmord.

– Om ökningen är kopplat till en generell ökning av antalet individer som avlider eller om det beror på en ökad anmälningsbenägenhet är svårt att svara på. Vi kan konstatera att det tycks finnas en större andel fall där läkaren som konstaterar dödsfallet, finner att det är oklart varför de dog, säger Elias Palm, avdelningschef vid den rättsmedicinska avdelningen på RMV.

Rättspsykiatriska undersökningar ökar

En rättspsykiatrisk undersökning (RPU) genomförs för att bedöma om det finns medicinska förutsättningar att överlämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vård. Antalet ärenden ökade med 16 procent mellan 2017 och 2018.

– Bakgrunden till ökningen är oklar, men om vi lägger samman att domstolarna förväntar ett ökat antal brottmål som går till åtal, att fler är häktade och att tillgången till rättspsykiatrisk vård har minskat så ger det en bild av orsakerna till ökningen. Tyvärr finns det en risk att det minskande antalet slutenvårdsplatser inom allmänpsykiatrin nu gör att fler av dessa personer med psykisk ohälsa, beteendestörningar och substansmissbruk, mindre ofta blir aktuella för slutenvård och istället hamnar inom rättspsykiatrin. Det kan vara en av orsakerna till att vi får fler och mer komplexa ärenden hos oss, säger Eva-Lo Ighe, avdelningschef rättspsykiatri på RMV.

Även antalet ärenden på övriga delar av myndigheten ökar. De flesta expedierade rättskemiska ärenden har till exempel ökat med sex procent, däribland analyser kopplade antalet narkotikabrott som ökat med sex procent och rattfylleri som ökat med fem procent.

– Vi har nu ett mycket ansträngt budgetläge. För att kunna möta Polismyndighetens, Åklagarmyndighetens och domstolarnas förmodade ökade behov av expertutlåtanden från Rättsmedicinalverket och minska risken för att myndigheten skulle komma att utgöra en flaskhals i rättsprocessen, är det viktigt att även Rättsmedicinalverkets resurser anpassas därefter, avslutar generaldirektör Lars Werkström.