Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Fyra ungdomar
Foto: JKF PHOTO
mer

Första medicinska åldersbedömningen snart klar

2017-03-31

Om en månad förväntas Rättsmedicinalverket skicka det första rättsmedicinska utlåtandet om en asylsökandes ålder till Migrationsverket.

– Det betyder att vi snart kommer att kunna fatta det första beslutet där Rättsmedicinalverkets åldersbedömning finns med som en del av bevisningen, säger Daniel Salehi, Migrationsverkets processledare för åldersbedömningar.

Migrationsverket har sedan början av mars gett möjligheten att genomgå medicinsk åldersbedömning i ärenden där den sökandes ålder är oklar. Den medicinska åldersbedömningen är frivillig och görs av Rättsmedicinalverket, som får underlag av upphandlade mottagningar runtom i landet.

Hittills har 1 340 personer fått ett erbjudande om att genomgå medicinsk åldersbedömning och 1 207 har tackat ja genom att skriva under en blankett.

Migrationsverket kan skicka upp till 500 beställningar per månad och region till Rättsmedicinalverket.

Utlåtandet säger inte exakt hur gammal man är, utan är en bedömning om personen är över eller under 18 år.

Som underlag för den medicinska åldersbedömningen får den sökande göra två undersökningar: En röntgenundersökning av visdomständerna och en magnetkameraundersökning av knäleden. Efter undersökningar och analyser av bilder gör en rättsläkare en bedömning om personen är över eller under 18 år. Rättsmedicinalverkets bedömning kallas rättsmedicinskt utlåtande om ålder.

– Utlåtandet säger inte exakt hur gammal man är, utan är en bedömning om personen är över eller under 18 år, säger Ann Lemne, utvecklingschef vid Rättsmedicinalverket.

Det rättsmedicinska utlåtandet om ålder skickas till Migrationsverket som sedan gör en samlad bedömning av utlåtandet och annan stödbevisning, exempelvis skolbetyg och den sökandes berättelse.

Detta, tillsammans med de skyddsskäl som den sökande åberopat, ligger sedan till grund för Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd.

Enligt ett lagförslag som föreslås träda i kraft den 1 maj, kommer Migrationsverket att fatta ett tillfälligt beslut om åldern för den sökande, i början av asylprocessen. Inför ett sådant tillfälligt beslut kan en medicinsk åldersbedömning finnas med.

Knappt 18 000 ensamkommande barn väntar fortfarande på att få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad av Migrationsverket. Bland dem finns personer som sökte asyl 2015 och senare.

– Alla dessa personer kommer inte bli aktuella för medicinsk åldersbedömning, exempelvis för att vi bedömer att det redan finns handlingar som visar att personen sannolikt är underårig, säger Daniel Salehi.

Fakta från Migrationsverket

  • Knappt 38 000 ensamkommande barn har sökt asyl sedan 2015.
  • 2016 fattade Migrationsverket 9 542 beslut om uppehållstillstånd för ensamkommande barn.
  • Perioden januari till mars 2017 har 1 471 beslut fattats.
  • Bifallsfrekvensen var 72 procent under 2016 för ensamkommande barn.
  • Snitthandläggningstid för 2016: 328 dagar.
  • Åldersuppskrivningar 2016: 3 400 personer. 2017, januari-mars: 278 personer.