Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-elektronisk informationsöverföring-kretskort
mer

Elektronisk informationsöverföring till polisen är igång

2017-12-12

Rättsmedicinalverket har den här veckan gått in i det så kallade RIF-arbetet (rättsväsendets informationsförsörjning) och kommer framöver att elektroniskt skicka över information till och från polisen. Det kommer innebära ett snabbare och smidigare arbete med minskad fax- och posthantering.

Från och med den 11 december skickar polisen begäran elektroniskt över SGSI-nätverket (Swedish government Secure). För RMV:s del innebär det att myndigheten elektroniskt kan skicka obduktionsrapporter, rättsintyg, fotobilagor, rättskemiskt analysrapport och rättskemiskt yttrande elektroniskt tillbaka till polisen.

Arbete i fler etapper

I första etappen utbyts pdf:er mellan myndigheterna. Det kallas ostrukturerad datautbyte. Nästa steg är att konvertera dem till strukturerat datautbyte.

– Strukturerat datautbyte innebär att vi inte behöver registrera informationen då det kan ske med automatik. Det arbetet kan nu ske i mer arbetsro efter att den här första fasen nu har införts, säger Rickard Lindfors från IT-enheten som varit projektledare för arbetet.

Elektronisk överföring till domstolarna 2018

Nästa år även kommer även elektroniskt överföring införas till domstolarna. Det kommer bland annat innebära att domstolarna elektroniskt kan begära paragraf 7-utredningar, rättspsykiatriska undersökningar och riskutredningar.

Sedan tidigare har RMV och polisen ett strukturerat utbyte när det gäller rättskemiska analyser. Polisen har sedan 2011 elektroniskt skickat analysbegäran och fått rättskemiska analysrapporter i retur från RMV.

Fakta: Rättsväsendet informationsförsörjning (RIF)

Rättsväsendets informationsförsörjning är ett samarbete mellan elva myndigheter inom rättsväsendet: Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen, polisen, Rättsmedicinalverket, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Genom att ersätta det pappersbaserade, manuella utbytet av information med ett elektroniskt informationsutbyte blir handläggningen av brottmål effektivare.

RIF-arbetet syftar bland annat till att minska registreringsarbetet och pappershanteringen och göra handläggningstiderna kortare.