Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättspsykiatri-två kvinnor deltar i övning i idrottshall
Foto: Rättsmedicinalverket
mer

Rättspsykiatriska avdelningen övade säkerhetsarbete tillsammans

2017-11-17

Omvårdnadspersonal från de rättspsykiatriska undersökningsenheterna i Stockholm och Göteborg träffas varje år för att gemensamt öva och utveckla säkerhetsarbetet. I år låg fokus på häkteslagstiftningen och bemötandet av de intagna.

  Ett, två, tre. Nu lyfter vi. Försiktigt. Vänd på honom.

Ett antal vårdare övar på att spänna fast en våldsam person på gymnastikmattan i träningslokalen.

För att öva bemötande av intagna men även som ovan, skarpa händelser och omhändertagande, så arrangeras årligen en gemensam säkerhetsdag för omvårdnadspersonalen vid de rättspsykiatriska undersökningsenheterna. I år samlades cirka 70 personer den 8-9 november i Markstridsskolans lokaler i Kvarn vid Borensberg.

Scenarier gav underlag till diskussion

Under första dagen övades praktiska scenarier där bland annat bemötande och skarpa situationer med avskiljning tränades. Övningarna filmades och filmerna gicks sedan igenom under efterföljande teoripass.

Det här är andra året vi har praktiska övningar tillsammans och vi kan se att samarbetet mellan enheterna blir allt bättre, säger Björn Reuss, säkerhetsamordnare för rättspsykatriska undersökningsenheten i Göteborg.

Det är bara sedan år 2014 som Rättsmedicinalverket har haft häktesbefogenheter. Det innebär att myndigheten bland annat kan besluta om allmän inpasseringskontroll, kroppsvisitation och att omhänderta farliga och olämpliga föremål. Reglerna syftar till att öka säkerheten. De ger även Rättsmedicinalverkets medarbetare möjlighet att upprätthålla god ordning vid de egna enheterna vid avdelningen för rättspsykiatri. Där genomför myndigheten bland annat rättspsykiatriska undersökningar av brottsmisstänkta så säkerhetskraven är i vissa fall lika höga som på de kriminalanstalter där landets tyngst belastade kriminella vistas.

Nyttigt att uppleva situationer ur intagnas perspektiv

Under säkerhetsdagarna turades omvårdnadspersonalen om att agera vårdare och intagna i olika verklighetstrogna rollspel.

Det här är en möjlighet för oss själva att kunna uppleva hur det kan kännas att bli omhändertagen och kanske nedbrottad. Det är nyttigt för förståelsen att även uppleva de här situationerna ur intagnas perspektiv, säger Mauricio Jara Cofré, säkerhetssamordnare för rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm.

Förutom praktiska övningar genomfördes bland annat en workshop om bemötande och vilka skillnader som finns i kontakten mellan kvinnor och män.

 

Fakta rättspsykiatri:

Den som bedöms ha en allvarlig psykisk störning ska i första hand inte dömas till fängelse. En större rättspsykiatrisk undersökning av en häktad person tar vanligen fyra veckor. Den misstänkte undersöks av ett team bestående av rättspsykiater, psykolog, socialutredare och omvårdnadspersonal. Rättsmedicinalverkets utlåtande visar om brottet kan ha begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Cirka 500 personer genomgår en rättspsykiatrisk undersökning varje år. Knappt hälften av dessa överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Rättsmedicinalverkets enheter för rättspsykiatri finns i Stockholm och i Göteborg.