Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Ungdomar
Foto: JKF PHOTO

Månadsstatistik – medicinska åldersbedömningar

mer 2017-08-01

Nu har Sverige för första gången ett system för medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Rättsmedicinalverket har uppdraget och ansvaret för metodval och utförande. Här kan du ta del av statistik från den första tiden med det nya systemet.

I asylärenden är det Migrationsverket som begär medicinska åldersbedömningar av Rättsmedicinalverket. Den asylsökande personen genomgår två undersökningar, röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av knäled. Efter varje undersökning gör flera medicinska experter oberoende analyser av mognadsgraden hos visdomständer respektive knäled.

En rättsläkare gör en bedömning utifrån analyssvaren med hjälp av en standardiserad matris. Bedömningen kallas rättsmedicinskt utlåtande om ålder och skickas till Migrationsverket.

Utlåtandet säger inte exakt hur gammal en person är, utan är en bedömning om personen är över eller under 18 år. Tre olika standardsvar ges utifrån vad undersökningarna visar.

Aktuell statistik

Rättsmedicinalverket startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars, till en början i liten skala.  Här presenterar vi inkomna och skickade ärenden till och med den 31 juli 2017:

  • Antal ärenden från Migrationsverket: 6 880
  • Antal skickade utlåtanden till Migrationsverket: 2 481
  • Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, är 83 asylsökande av kvinnligt kön (3,3 %) och 2 398 asylsökande av manligt kön (96,7 %).
  • I 2 002 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre (52 asylsökande av kvinnligt kön och 1 950 av manligt kön).
  • I 25 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre (endast för asylsökande av kvinnligt kön, bland annat på grund av tidigare skelettmognad).
  • I 432 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är under 18 år (6 asylsökande av kvinnligt kön och 426 asylsökande av manligt kön).
  • I 22 ärenden har någon bedömning av den undersökta personens ålder inte varit möjlig att göra eftersom visdomständer saknats och det inte varit möjligt att göra en magnetkameraundersökning av knäleden.

Se exempel på utlåtande och läs mer om metoden

Tre månader av medicinska åldersbedömningar

På ett seminarium under Almedalsveckan 2017 redovisade Rättsmedicinalverket den första tiden med det nya systemet för medicinska åldersbedömningar. Medverkande svarar bland annat på frågorna: Hur går en bedömning till? Hur ser ett utlåtande ut? Vad visar statistiken?

Se film från seminariet

https://youtube.be/kmvxdUInMmv

Medverkande:
Ann Lemne, utvecklingschef Rättsmedicinalverket
Elias Palm, rättsläkare och avdelningschef Rättsmedicinalverket
Daniel Salehi, processledare för åldersbedömningar, Migrationsverket